Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Statkraft selger 40 prosent av Sheringham Shoal Offshore Wind Farm

14 des., 2017

Statkraft har inngått en avtale om å selge sin eierandel i havvindparken Sheringham Shoal til den britiske fondsforvalteren Equitix.

Havvindparken Sheringham Shoal (316,8 MW) ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia og har vært i drift siden oktober 2012. Vindparken eies av Statoil (40 prosent), et havvindfond forvaltet av Green Investment Group Management Limited (20 prosent) og Statkraft (40 prosent).

Salgssummen som er avtalt for aksjeposten på 40 prosent er GBP 558 millioner. 

Transaksjonen er forventet sluttført i løpet av 4. kvartal 2017.

Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om ikke å investere i nye havvindprosjekter og å selge eierandelene i eksisterende havvindparker.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Media:
Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef for vindkraft, tlf: +47 911 66 888, e-post: ts@statkraft.com
Lars Magnus Günther, pressetalsmann, tlf: +47 91 24 16 36, e-post: lars.gunther@statkraft.com

Kapitalmarkedet:
Thomas Geiran, Senior Vice President, tlf: + 47 905 79 979, e-post: thomas.geiran@statkraft.com


Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12