Statkraft AS: Statkraft selger 40 prosent av Sheringham Shoal Offshore Wind Farm

14 des., 2017

Statkraft har inngått en avtale om å selge sin eierandel i havvindparken Sheringham Shoal til den britiske fondsforvalteren Equitix.

Havvindparken Sheringham Shoal (316,8 MW) ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia og har vært i drift siden oktober 2012. Vindparken eies av Statoil (40 prosent), et havvindfond forvaltet av Green Investment Group Management Limited (20 prosent) og Statkraft (40 prosent).

Salgssummen som er avtalt for aksjeposten på 40 prosent er GBP 558 millioner. 

Transaksjonen er forventet sluttført i løpet av 4. kvartal 2017.

Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om ikke å investere i nye havvindprosjekter og å selge eierandelene i eksisterende havvindparker.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Media:
Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef for vindkraft, tlf: +47 911 66 888, e-post: ts@statkraft.com
Lars Magnus Günther, pressetalsmann, tlf: +47 91 24 16 36, e-post: lars.gunther@statkraft.com

Kapitalmarkedet:
Thomas Geiran, Senior Vice President, tlf: + 47 905 79 979, e-post: thomas.geiran@statkraft.com


Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12