Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for tredje kvartal 2017

26 okt., 2017

Sterkt kvartal

(Oslo, 26. oktober 2017) Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1413 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var 181 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i 2016. Kvartalets resultat etter skatt var 1783 millioner kroner, en økning på 3199 millioner kroner fra tredje kvartal i 2016. Resultatet er preget av sterk underliggende drift, nedskrivninger og gevinster fra transaksjoner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 28,5 EUR/MWh, en økning på 13 prosent sammenlignet med prisnivået i samme periode i 2016. Statkrafts totale kraftproduksjon var 13,5 TWh, en liten økning fra tredje kvartal i 2016.

- Statkraft har solgt sin 50 prosent eierandel i SN Power og kjøpt de gjenstående 18,1 prosent av aksjene i Statkraft IH Invest, som er eierselskapet for aktiva i Sør-Amerika, India og Nepal. Transaksjonen er i tråd med strategien om å bygge sterkere posisjoner i færre markeder, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkrafts langsiktige prisforventninger for enkelte markeder har vist en nedgang, hovedsakelig som følge av lavere teknologikostnader for vind- og solkraft. Dette er veldig positivt for konkurranseevnen for ny fornybar energi, men har også ført til nedskrivninger.

Totalt ble 1367 millioner kroner i nedskrivninger bokført i konsolidert virksomhet og 1187 millioner kroner i joint ventures. Den negative effekten av nedskrivningene ble motvirket av gevinster som beløp seg til 2178 millioner kroner, primært knyttet til salget av aksjene i SN Power.

Kostnadsreduksjoner på om lag 220 millioner kroner har så langt blitt oppnådd gjennom selskapets forbedringsprogram. Målet er å forbedre driften og redusere årlige kostnader med 800 millioner kroner.

Statkraft åpnet Ringedalen vannkraftverk i Norge i september. Verket har en installert kapasitet på 23 MW og vil produsere om lag 60 GWh fornybar energi per år.

I oktober solgte Statkraft sin 50 prosent eierandel i havvindprosjektet Triton Knoll til innogy. De finansielle effektene vil bli bokført i fjerde kvartal. Transaksjonen er i overensstemmelse med Statkrafts strategi om å trekke seg ut av havvind for å styrke den finansielle soliditeten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkedene:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tel: +47 901 86 310, e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Pressetalsmann Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12