Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2017

17 jul., 2017

Statkraft offentliggjør resultater for andre kvartal 2017 torsdag 20. juli 2017 kl. 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 09.00: Åpen presentasjon for investorer, analytikere og media i Statkrafts lokaler, Lilleakerveien 6, Oslo. Presentasjonen er på engelsk og overføres direkte via webcast på www.statkraft.no.

For å delta på presentasjonen, vennligst send din påmelding til yngve.froshaug@statkraft.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12