Statkraft SF offentliggjør årsrapport 2015

01 apr., 2016

Vedlagt følger pdf-versjon av årsrapporten for 2015 for Statkraft SF. Årsrapporten er også tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside, http://www.statkraft.no/IR/.

 

Kontaktpersoner:

IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.