Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Utstedelse av sertifikatlån

04 Nov, 2016

Statkraft AS har i dag utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 500 millioner med forfall 8. februar 2017.

Kontaktpersoner:
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06
Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12