Statkraft AS: Utstedelse av sertifikatlån

04 nov., 2016

Statkraft AS har i dag utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 500 millioner med forfall 8. februar 2017.

Kontaktpersoner:
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06
Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12