Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Tilbakekjøp av obligasjonslån

10 Oct, 2016

Statkraft AS har kjøpt tilbake 45 millioner kroner av obligasjonslån STAKR10 - ISIN NO0010340375. Obligasjonslånet har forfall 10.11.2016. Statkraft har etter denne transaksjonen en egenbeholdning på 670 millioner kroner. Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12