Statkraft AS: Tilbakekjøp av obligasjonslån

10 okt., 2016

Statkraft AS har kjøpt tilbake 45 millioner kroner av obligasjonslån STAKR10 - ISIN NO0010340375. Obligasjonslånet har forfall 10.11.2016. Statkraft har etter denne transaksjonen en egenbeholdning på 670 millioner kroner. Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12