Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal 2015

04 feb., 2016

Robust underliggende drift, men nedskrivning

(Oslo, 4. februar 2016) Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2015 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2846 millioner kroner, en nedgang på 640 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2014. Kvartalets resultat etter skatt endte på -70 millioner kroner.

Nordiske kraftpriser var i gjennomsnitt 22,0 EUR/MWh i fjerde kvartal, en nedgang på 29 % sammenlignet med 30,7 EUR/MWh i tilsvarende kvartal i 2014. Total produksjon var 15,4 TWh som er på linje med samme periode året før. Redusert vannkraftproduksjon i Norge ble motvirket av økt produksjon fra nye internasjonale vannkraft- og vindkraftanlegg.

- Den underliggende driften er robust i et utfordrende marked. Statkrafts strategi for langsiktige kontrakter og økte inntekter fra internasjonale aktiviteter bidrar til å kompensere for nedgangen i nordiske kraftpriser, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Fjerde kvartal ble påvirket av en nedskrivning og resultatet etter skatt endte på -70 millioner kroner. Dette er en forbedring på 3027 millioner kroner fra fjerde kvartal i 2014 som hadde store negative valutaeffekter. Egenkapitalen økte med 3 milliarder kroner i kvartalet.

Sikkerhetssituasjonen i sørøst-Tyrkia har ført til økt risiko for Cetin-prosjektet, samtidig som prosjektet har hatt store utfordringer med gjennomføringen. Statkraft har derfor besluttet å suspendere (midlertidig stanse) mesteparten av byggearbeidene. Dette har ført til en nedskrivning og kostnadsføring av relaterte kostnader på til sammen 2086 millioner kroner i fjerde kvartal 2015. Statkraft vil fremover vurdere ulike alternativer for prosjektet.

Statkraft har fullført den siste fasen i utbyggingen av Björkhöjden vindpark, og har gjennom dette sluttført alle sine svenske vindparker. Statkraft har også solgt Småkraft AS.

Statkrafts investeringskapasitet har blitt redusert som et resultat av en revidert utbyttepolitikk fra den norske staten.

- Som en konsekvens av den reduserte investeringskapasiteten vil ikke Statkraft lenger investere i nye havvindprosjekter. Noen internasjonale vannkraftprosjekter vil også bli utsatt, sier Rynning-Tønnesen.

For hele året 2015 endte EBITDA på 10 169 millioner kroner sammenlignet med 12 132 millioner kroner i 2014. Det bokførte resultatet etter skatt er påvirket av store valutaeffekter og nedskrivninger, og endte på -2369 millioner kroner. Valutaeffektene for året blir fullt ut motvirket av omregningseffekter i egenkapitalen.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Leder for Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979.
e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952.
e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

 [1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12