Statkraft AS : Endringer i Statkrafts konsernledelse

16 nov., 2016
(Oslo, 16. november 2016) Konsernledelsen i Statkraft AS får ny sammensetning. Irene Egset blir ny finansdirektør (CFO) etter Hallvard Granheim, som overtar som ny konserndirektør for Markedsoperasjoner og IT. Jürgen Tzschoppe blir ny konserndirektør for forretningsområdet International Hydro etter Asbjørn Grundt, som går ut av konsernledelsen etter eget ønske. Jon Vatnaland trer inn i konsernledelsen med ansvar for konsernstaber.
 
Statkrafts konsernledelse får etter disse endringene følgende sammensetning:
 
  • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef
  • Irene Egset, konserndirektør og finansdirektør (CFO)
  • Hilde Bakken, konserndirektør Kraftproduksjon
  • Jürgen Tzschoppe, konserndirektør International Hydro
  • Hallvard Granheim, konserndirektør Market Operations & IT
  • Steinar Bysveen, konserndirektør Vindkraft, teknologier, industrielt eierskap og strategi
  • Jon Vatnaland, konserndirektør for Konsernstaber (tiltrer 01.02.17)
 
- Vi er inne en tid med store omstillinger. Med denne sammensetningen av konsernledelsen vil Statkraft stå godt rustet til å møte utfordringene fremover. Vårt mål er at Statkraft blir et av de mest kostnadseffektive selskapene innen fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
Statkrafts forbedringsprogram fortsetter som planlagt. Det arbeides med forbedringer og kostnadsbesparelser i hele virksomheten. Målet er å redusere årlige kostnader med 800 millioner kroner innen utgangen av 2018.
 
Endringene i Statkrafts konsernledelse trer i kraft fra mandag 21. november med unntak av Jon Vatnaland som tiltrer 1. februar 2017. 
 
For ytterligere informasjon:
Leder for Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: +47 911 59 952.e-post: bente.engesland@statkraft.com 
eller www.statkraft.no
 
Om Statkraft:
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12