Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF: Foreløpig årsresultat 2014

05 feb., 2015

Vedlagt følger foreløpig årsresultat 2014 for Statkraft SF.

Statkraft SFs formål er å eie samtlige aksjer i og gi lån til Statkraft AS. Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av enkelte få poster, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.  Det vises til rapportert fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2014 for Statkraft AS.

Kontaktpersoner:

Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979

Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

 www.statkraft.no

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.