Statkraft SF: Foreløpig årsresultat 2014

05 feb., 2015

Vedlagt følger foreløpig årsresultat 2014 for Statkraft SF.

Statkraft SFs formål er å eie samtlige aksjer i og gi lån til Statkraft AS. Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av enkelte få poster, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.  Det vises til rapportert fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2014 for Statkraft AS.

Kontaktpersoner:

Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979

Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

 www.statkraft.no

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.