Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Vellykket utstedelse av euro-obligasjon

16 Mar, 2015

Statkraft AS har gjennomført en vellykket utstedelse av obligasjon på EUR 500 millioner med 15 års løpetid. Utstedelsen ble gjort under selskapets eksisterende EMTN-program.

Nøkkelinformasjon:
Størrelse: EUR 500 millioner
Forfall: 26. mars 2030
Kupong rente: 1,5 %
Notering: London

Lånebeløpet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Det var god etterspørsel etter obligasjonen og ordreboken var vel overtegnet.

Barclays, Goldman Sachs International, SEB og The Royal Bank of Scotland plc fungerte som joint bookrunners for denne transaksjonen. 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Funding Manager Stephan Skaane, tlf.: +47 24 06 83 06 / +47 905 13 652
VP Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12 / +47 992 93 670
SVP Head of Investor Relations Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12