Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF : Regjeringen foreslår økt egenkapital

05 des., 2014

Regjeringen har i dag lagt frem forslag om å styrke Statkrafts egenkapital med 10 milliarder kroner. 

Kapitaltilførselen foreslås gjennomført ved å tilføre Statkraft SF 5 milliarder kroner i ny egenkapital. Resten av styrkingen skal skje ved fremtidige utbyttereduksjoner. 

- Vi er svært tilfreds med at regjeringen med dette forslaget støtter Statkrafts strategi. Økt egenkapital og lavere fremtidige utbytter sikrer forutsigbarhet og mulighet til videre vekst innen fornybar energi, sier styreleder Olav Fjell. 

Statkraft er det ledende kraftselskapet i Norge og Europas største produsent av fornybar energi. Selskapets ambisjon er å styrke posisjonen innen ren energi internasjonalt. 

- Kapitalen vil gå til investeringer i vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi. Satsingen vil skje i Norge og i Europa for øvrig, samt i fremvoksende markeder i Asia og Sør-Amerika, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen. 

Forutsatt at Stortinget vedtar Regjeringens forslag, vil Statkraft SF benytte innskuddskapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.
 
Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land.
 
For ytterligere informasjon: 
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bentee.engesland@statkraft.com
 
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com 
 
Leder for Investor relations, Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12