Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for tredje kvartal 2014

03 nov., 2014

Statkraft offentliggjør resultater for tredje kvartal 2014 torsdag 6. november 2014 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Direkte webcast og Q&A
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk av Statkrafts CFO Hallvard Granheim.

Kontaktpersoner:
Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12