Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF overfører kraftverk til Statkraft Energi AS

14 mar., 2013

(Oslo, 14. mars 2013) De utleide kraftverkene Sauda I-IV, Svelgen I og II samt Tysso II overføres fra Statkraft SF til Statkraft Energi AS. Samlet har kraftverkene en installert effekt på 620 MW. Overføringen skjer som tingsinnskudd, og transaksjonen gjennomføres i løpet av første halvdel av april i år.

Ved omorganiseringen av Statkraftkonsernet i 2004 ble kraftverkene som var leid ut til bedrifter innenfor den kraftkrevende industrien liggende igjen i Statkraft SF. Det var konsesjonsrettslige grunner til at disse verkene den gangen ikke ble overført til Statkraft Energi AS, slik de øvrige norske vannkraftverkene ble. I avtaleverket og øvrig dokumentasjon for omorganiseringen ble det lagt til grunn at disse verkene skulle overføres så snart det ble konsesjonsrettslig adgang til det.

Etter at industrikonsesjonsloven ble endret i 2010 er det ikke lenger noen konsesjonsrettslige hindringer for overføring av de utleide verkene til Statkraft Energi AS.

- Det er en stor eiermessig og praktisk fordel at alle de norske kraftverkene som staten eide i Statkraft SF nå samles i Statkraft Energi AS. Når vi nå foretar denne overføringen fullfører vi omorganiseringen av Statkraft slik det opprinnelig var tenkt, sier konserndirektør Asbjørn Grundt.

Ved overføringen vil Statkraft Energi AS overta alle Statkraft SF sine rettigheter og forpliktelser som er knyttet til kraftverkene. Overføringen vil derfor ikke få noen konsekvenser for leieavtalene, leietakerne eller kommunene der kraftverkene ligger. Leietakerne har foretatt utbygginger i tilknytning til de utleide verkene, og Statkraft Energi AS overtar disse til en forhåndsavtalt pris ved utløpet av leieavtalene i 2031. Olje- og energidepartementet har gitt fritak for konsesjonsplikt og forkjøpsrett i forbindelse med overføringen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3500 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Asbjørn Grundt, tlf.: 24 06 73 68 / 918 40 664

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12