Statkraft AS har oppdatert sitt EMTN Program

21 jun., 2013

I forbindelse med at Statkraft har oppdatert sitt EMTN program på Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.


For ytterligere informasjon, kontakt:


Stephan Skaane, Funding Manager, tel.: +47 24 06 83 06 / +47 905 13 652 Stephan.Skaane@statkraft.com


Yngve Frøshaug, VP Investor Relations, tel.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021 yngve.froshaug@statkraft.com


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12