Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for 3. kvartal 2013

01 nov., 2013

Statkraft offentliggjør resultater for 3. kvartal 2013 torsdag 7. november 2013 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 10.00: Audiocast/telefonkonferanse på engelsk, med en finansiell gjennomgang etterfulgt av en Q&A-sesjon. Audiocast er tilgjengelig på www.statkraft.no eller ring (+47) 21 00 69 12 for å delta over telefon. Konferansekode er 8066899.

Kontaktperson:
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021
e-post: yngve.froshaug@statkraft.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12