Statkraft bygger ytterligere to vindparker i Sverige

27 sep., 2012

(Oslo/Stockholm, 27. september 2012) Statkraft har besluttet å bygge vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Sverige. Arbeidene starter umiddelbart, og dermed vil Statkraft i samarbeid med SCA ha fire store vindparker under bygging samtidig i Midt-Sverige. Statkrafts investeringsramme for de siste to prosjektene er rundt 5,2 milliarder kroner.

Til sammen ventes vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden å produsere i gjennomsnitt 1090 GWh årlig.

- Disse prosjektene i samarbeid med SCA styrker Statkraft i arbeidet med å bygge en solid plattform for lønnsom og kostnadseffektiv vindkraftproduksjon på land i Norge og Sverige. Vindkraft er miljøvennlig og et vesentlig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

To nye vindparker, fire under bygging samtidig
De to nye vindparkene bygges i Jämtland og Västernorrland, nordøst for Östersund i Midt-Sverige. Björkhöjden vindpark vil få 270 MW i installert effekt og settes i drift i to trinn, i 2014 og 2015. Ögonfägnaden vindpark vil med sine 99 MW stå ferdig allerede i 2014. Til sammen skal 123 vindmøller reises, hver med en effekt på 3 MW. Byggearbeidene tar til umiddelbart.

Vindparkene bygges av et joint venture-selskap eid 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

De to samarbeidspartnerne  har allerede to vindparker under bygging i samme område. Stamåsen vindpark (60 MW) ferdigstilles senere i høst, mens Mörttjärnberget vindpark (85 MW) settes i drift i 2013. Samlet er investeringene i disse fire vindparkene på om lag 7,5 milliarder kroner.

Sterk vindkraftvekst
Statkraft eier og driver allerede vindparker i Norge, Sverige og Storbritannia, og har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling. I dag åpner dessuten selskapets første havvindpark, Sheringham Shoal Offshore Wind Farm, som er bygget i samarbeid med Statoil utenfor kysten av Norfolk i England. Videre har Statkraft lisens til å utvikle konsesjonssøknader for Europas største havvindsone (9.000 MW) på Doggerbank, sammen med partnerne i konsortiet Forewind.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For mer informasjon, kontakt:
Knut Fjerdingstad, pressetalsmann, Statkraft AS
+47 24 06 71 61 / +47 901 86 310
Yngve Frøshaug, Investor Relations, Statkraft AS
+47 24 06 78 76 / +47 900 23 021  
Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef Wind Power & Technologies, Statkraft AS
+47 24 06 72 28 / +47 911 66 888

www.statkraft.no

www.vindkraftnorr.se

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12