Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft bygger ytterligere to vindparker i Sverige

27 sep., 2012

(Oslo/Stockholm, 27. september 2012) Statkraft har besluttet å bygge vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Sverige. Arbeidene starter umiddelbart, og dermed vil Statkraft i samarbeid med SCA ha fire store vindparker under bygging samtidig i Midt-Sverige. Statkrafts investeringsramme for de siste to prosjektene er rundt 5,2 milliarder kroner.

Til sammen ventes vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden å produsere i gjennomsnitt 1090 GWh årlig.

- Disse prosjektene i samarbeid med SCA styrker Statkraft i arbeidet med å bygge en solid plattform for lønnsom og kostnadseffektiv vindkraftproduksjon på land i Norge og Sverige. Vindkraft er miljøvennlig og et vesentlig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

To nye vindparker, fire under bygging samtidig
De to nye vindparkene bygges i Jämtland og Västernorrland, nordøst for Östersund i Midt-Sverige. Björkhöjden vindpark vil få 270 MW i installert effekt og settes i drift i to trinn, i 2014 og 2015. Ögonfägnaden vindpark vil med sine 99 MW stå ferdig allerede i 2014. Til sammen skal 123 vindmøller reises, hver med en effekt på 3 MW. Byggearbeidene tar til umiddelbart.

Vindparkene bygges av et joint venture-selskap eid 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

De to samarbeidspartnerne  har allerede to vindparker under bygging i samme område. Stamåsen vindpark (60 MW) ferdigstilles senere i høst, mens Mörttjärnberget vindpark (85 MW) settes i drift i 2013. Samlet er investeringene i disse fire vindparkene på om lag 7,5 milliarder kroner.

Sterk vindkraftvekst
Statkraft eier og driver allerede vindparker i Norge, Sverige og Storbritannia, og har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling. I dag åpner dessuten selskapets første havvindpark, Sheringham Shoal Offshore Wind Farm, som er bygget i samarbeid med Statoil utenfor kysten av Norfolk i England. Videre har Statkraft lisens til å utvikle konsesjonssøknader for Europas største havvindsone (9.000 MW) på Doggerbank, sammen med partnerne i konsortiet Forewind.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For mer informasjon, kontakt:
Knut Fjerdingstad, pressetalsmann, Statkraft AS
+47 24 06 71 61 / +47 901 86 310
Yngve Frøshaug, Investor Relations, Statkraft AS
+47 24 06 78 76 / +47 900 23 021  
Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef Wind Power & Technologies, Statkraft AS
+47 24 06 72 28 / +47 911 66 888

www.statkraft.no

www.vindkraftnorr.se

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12