Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS har intensjon om å utstede euro-obligasjon

20 nov., 2012

Statkraft AS har intensjon om å utstede en 10-årig obligasjon notert i euro av benchmark-størrelse under selskapets eksisterende EMTN-program. Transaksjonsprovenyet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Utstedelsens størrelse, kupongrente og løpetid vil bli endelig fastlagt gjennom bookbuilding-prosessen. 

Statkraft AS har en rating på 'A-/Stable outlook' fra Standard & Poor's og 'Baa1/stable outlook' fra Moody's.

BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank og J.P. Morgan fungerer som joint bookrunners gjennom transaksjonen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør/SVP Unni K. Hongseth, tlf.: +47 24 06 82 18 /+47 408 74 498
VP Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12 / +47 992 93 670

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12