Statkraft AS har intensjon om å utstede euro-obligasjon

20 nov., 2012

Statkraft AS har intensjon om å utstede en 10-årig obligasjon notert i euro av benchmark-størrelse under selskapets eksisterende EMTN-program. Transaksjonsprovenyet vil bli brukt til generelle selskapsformål.

Utstedelsens størrelse, kupongrente og løpetid vil bli endelig fastlagt gjennom bookbuilding-prosessen. 

Statkraft AS har en rating på 'A-/Stable outlook' fra Standard & Poor's og 'Baa1/stable outlook' fra Moody's.

BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank og J.P. Morgan fungerer som joint bookrunners gjennom transaksjonen.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør/SVP Unni K. Hongseth, tlf.: +47 24 06 82 18 /+47 408 74 498
VP Tron Ringstad, tlf.:+47 24 06 73 12 / +47 992 93 670

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12