Statkraft AS - resultat for andre kvartal 2012

22 aug., 2012

Godt resultat for andre kvartal

(Oslo, 22. august 2012) I andre kvartal 2012 oppnådde Statkraft et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2324 millioner kroner, sammenlignet med 1822 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011. Resultatet etter skatt ble 2443 millioner kroner mot -514 millioner kroner i andre kvartal 2011.

- Driftsresultatet viser at god kontraktsdekning og høy kraftproduksjon mer enn oppveier lavere spotpriser. I tillegg forklarer urealiserte valutagevinster og lavere urealiserte negative engangsposter veksten i resultatet etter skatt sammenlignet med andre kvartal i fjor, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for årets seks første måneder endte underliggende EBITDA på 6459 millioner kroner mot 6072 millioner kroner i tilsvarende periode i 2011. Resultatet etter skatt ble 5873 millioner kroner sammenlignet med 2295 millioner kroner i samme kvartal i fjor. I 2011 var resultatet etter skatt betydelig påvirket av urealiserte verdiendringer og nedskrivninger.

Markedsforholdene i andre kvartal var preget av mye nedbør og høy magasinfylling i Norden. Sammen med god tilgjengelighet på vind- og solkraft kombinert med lavere økonomisk aktivitet i Europa ga dette lavere kraftpriser. De nordiske kraftprisene lå i gjennomsnitt 46 prosent under samme kvartal i 2011 og systemprisen endte i perioden på 28,4 EUR/MWh, mot 52,2 EUR/MWh i 2011. Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet hadde en nedgang på 24 prosent og endte på 40,5 EUR/MWh i kvartalet mot 53,6 EUR/MWh i 2011.

Konsernets kraftproduksjon i andre kvartal var 14,9 TWh, en økning på 48 prosent i forhold til andre kvartal i fjor. Økningen var størst innenfor vannkraftproduksjonen som lå 74 prosent høyere enn i 2011, mens gasskraftproduksjonen var svært lav.

- En økende andel fornybar kraft i Europa, samt vekst i energibehovet utenfor Europa gir Statkraft unike forretningsmuligheter. Strategien innebærer stor prosjektaktivitet innen vannkraft samt land- og havbasert vindkraft, sier Rynning-Tønnesen.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 24 06 75 01 / 911 59 952

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12