Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - resultat for andre kvartal 2012

22 aug., 2012

Godt resultat for andre kvartal

(Oslo, 22. august 2012) I andre kvartal 2012 oppnådde Statkraft et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2324 millioner kroner, sammenlignet med 1822 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011. Resultatet etter skatt ble 2443 millioner kroner mot -514 millioner kroner i andre kvartal 2011.

- Driftsresultatet viser at god kontraktsdekning og høy kraftproduksjon mer enn oppveier lavere spotpriser. I tillegg forklarer urealiserte valutagevinster og lavere urealiserte negative engangsposter veksten i resultatet etter skatt sammenlignet med andre kvartal i fjor, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for årets seks første måneder endte underliggende EBITDA på 6459 millioner kroner mot 6072 millioner kroner i tilsvarende periode i 2011. Resultatet etter skatt ble 5873 millioner kroner sammenlignet med 2295 millioner kroner i samme kvartal i fjor. I 2011 var resultatet etter skatt betydelig påvirket av urealiserte verdiendringer og nedskrivninger.

Markedsforholdene i andre kvartal var preget av mye nedbør og høy magasinfylling i Norden. Sammen med god tilgjengelighet på vind- og solkraft kombinert med lavere økonomisk aktivitet i Europa ga dette lavere kraftpriser. De nordiske kraftprisene lå i gjennomsnitt 46 prosent under samme kvartal i 2011 og systemprisen endte i perioden på 28,4 EUR/MWh, mot 52,2 EUR/MWh i 2011. Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet hadde en nedgang på 24 prosent og endte på 40,5 EUR/MWh i kvartalet mot 53,6 EUR/MWh i 2011.

Konsernets kraftproduksjon i andre kvartal var 14,9 TWh, en økning på 48 prosent i forhold til andre kvartal i fjor. Økningen var størst innenfor vannkraftproduksjonen som lå 74 prosent høyere enn i 2011, mens gasskraftproduksjonen var svært lav.

- En økende andel fornybar kraft i Europa, samt vekst i energibehovet utenfor Europa gir Statkraft unike forretningsmuligheter. Strategien innebærer stor prosjektaktivitet innen vannkraft samt land- og havbasert vindkraft, sier Rynning-Tønnesen.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 24 06 75 01 / 911 59 952

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12