Statkraft AS - Utvidelse av sertifikatlån

06 sep., 2012

Statkraft AS har den 6. september 2012 utvidet eksisterende sertifikatlån ISIN NO0010657877 med NOK 500 millioner. Utestående i sertifikatlånet etter utvidelsen er på NOK 1 000 millioner.  Lånet løper til 6. desember 2012.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)