Statkraft AS har oppdatert sitt EMTN Program

27 mai, 2010

I forbindelse med at Statkraft har oppdatert og utvidet sitt EMTN program til Euro 6 000 000 000 er vedlagte melding sendt Londonbørsen.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Monica Haugan, VP Treasury, tlf.: +47 24 06 74 16 / +47 915 54 313

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)