Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 2318 treff.
 • Feilfrie vindmøller på Smøla

  Feilfrie vindmøller på Smøla 2-12-2011 Smøla vindpark Syv vindmøller med feilfrie tårn settes nå i drift igjen i Smøla vindpark. De 20 vindmøllene fra byggetrinn 1 i Smøla vindpark ble tatt ut av drift ... dersom de blir funnet å være uten skader. Tårnene på vindmøller som settes i drift overvåkes spesielt fremover. I oktober ble det oppdaget en sprekk i tårnet en vindturbin i den eldste delen av vindparken

 • Vindmølle smøla.jpg

 • Smøla beskärd.jpg

 • Dudgeon får havvindmøller på 6 MW

  Turbinkontrakten omfatter detaljprosjektering, leveranse, montasje og idriftsettelse av 67 havvindmøller. Hver turbin (6 MW) består av tårn, maskinhus og en rotor med tre vinger (rotordiameter 154 meter) ... prosjektet forutsetter endelig investeringsbeslutning i tredje kvartal 2014. Les hele pressemeldingen statoil.com. Etter et vellykket samarbeid om utbyggingen av havvindparken Sheringham Shoal (317 MW)

 • Smøla.tif

 • Mer aktiv ørn på Smøla

  Mer aktiv ørn på Smøla 8-12-2009 Tallet havørnterritorier med aktivitet på Smøla har økt etter at vindparken var ferdig utbygd. Det viser registreringer fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) ... I sommer konstaterte forskerne at det var aktivitet i 61 havørnterritorier hovedøya og tilgrensende småøyer. Tallet aktive territorier er det høyeste som er registrert noensinne. Samtidig har tyngdepunktet

 • Innovasjon vindmøller.PNG

 • Statkraft_2015_kapittel_Financial1_vindmøller.png

 • Smøla-vindpark.jpg

 • Miljøaktiviteter i Statkraft

  bærekraftig vannforvaltning og våre miljøaktiviteter knyttet til vassdrag og fisk er omfattende. Eksempler slike tiltak er miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat ... foregår ved at lakserogn øyerognstadiet slippes ned i kasser med nevestor grus. Vi gjennomfører omfattende undersøkelser av berørte vassdrag. I Norge har vi størst fokus laks og ørret, mens det i

 • Smøla_vindpark3_675x450.jpg

 • Smøla (1).jpg

 • smøla.jpg

 • Smøla.png

  Smøla wind farm ... Smøla wind farm

 • Miljøaktiviteter i Statkraft

  bærekraftig vannforvaltning og våre miljøaktiviteter knyttet til vassdrag og fisk er omfattende. Eksempler slike tiltak er miljøtilpasset drift av kraftverkene, tilføring av egnet gyte- og oppvekstsubstrat ... omfattende undersøkelser av berørte vassdrag. I Norge har vi størst fokus laks og ørret, mens det i Sverige og Tyskland er et økende fokus å bidra til å sikre bestanden av ål. Ålen er svært sårbar for turbinskader