Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 4043 treff.
 • Regionskontorer i Norge

  Administrasjon E-post: anita.laerum@statkraft.com Tlf: +47 24 06 70 00 Besøksadresse: Storvegen 119, 3880 Dalen   Sauda Kontaktperson: Ellen Amdal, Administrasjon E-post: ellen.amdal@statkraft.com Tlf: +47 24 06 70 ... Gaupnegrandane 6868 Gaupne Kontaktperson: Tanja Haugen, Administrasjon E-post:TanjaMariFiskaa.Haugen@statkraft.com Mobil: +47 95 96 52 80 Besøksadresse: Gaupnegrandane, 6868 Gaupne   Region Nord-Norge 

 • Statkraft zur Börsenpreiskopplung.pdf

  Statkraft zur Weiterentwicklung der Börsenpreiskopplung des Ausgleichsenergiepreises Statkraft begrüßt grundsätzlich die vorgeschlagene Anpassung der Bildung des reBAP. Die Einführung ... Bilanzkreisverant- wortlichen zu verkleinern, ohne dabei den Anreiz zur Bilanzkreistreue zu mindern. Statkraft Markets GmbH - 2 - November 2019 Gerade auch im Hinblick auf die Einführung des

 • Anna Holm Aftret

  forretningsområdet Production. Født 1990 Nasjonalitet Norsk Hva fikk deg til å søke trainee-programmet? Statkraft er et av de få selskapene hvor du kan være 100 prosent sikker på å få jobbe med fornybar energi ... med realisering og videreutvikling av prosjekter. Jeg opplever Statkraft som et fremoverlent og fremtidsrettet selskap. Takket være selskapets størrelse byr Statkraft på mange arbeidsmuligheter, med alt fra maskindrift

 • Statkraft og Haugaland Næringspark med samarbeid for å tiltrekke datasentre

  Statkraft og Haugaland Næringspark med samarbeid for å tiltrekke flere datasentre til Norge Fra avtalesigneringen Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få ... Vestlandet. Haugaland Næringspark rår over et ferdigregulert næringsareal på om lag 5.000 mål. Statkraft skal utvikle og markedsføre 600 mål som vil være spesielt tilrettelagt for etablering av store datasentre

 • Driftsstans i Trollheim kraftverk

  i Trollheim kraftverk 28-7-2008 Søndag 27. juli kl. 06.50 fekk driftssentralen i Statkraft region Midt-Norge i Gaupne melding om utfall av kraftproduksjonen i Trollheim kraftverk i Surnadal, Møre og Romsdal ... ikkje forhindre at ein strekning i elva vart nesten tørrlagt i opptil fleire timar tidleg søndag. Statkraft seier seg svært lei for utfallet i Trollheim og dei konsekvensar dette fekk, men vil samstundes

 • Statkraft beste arbeidsgiver i kraftbransjen

  Statkraft beste arbeidsgiver i kraftbransjen Statkraft fikk prisen for beste arbeidsgiver blant kraftprodusenter under Universums prisutdeling Talent Excellence Awards. Kåringen er basert på en undersøkelse ... undersøkelse blant mer enn 10.000 yrkesaktive i Norge, og responsen var tydelig: Statkraft ble den beste arbeidsgiveren i sin bransje. Martine Berger Sjøvold og Amanda Marie Lund mottok prisen på Universums

 • Vigdøla kraftverk

  Vigdøla kraftverk Nedre Vigdøla før saumlaup Jostedøla. Statkraft har i april 2011 søkt konsesjon for bygging av Vigdøla kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Vigdøla kraftverk vil nytte fallet ... 600-meters-nivå i Vigdøla, ei sideelv til Jostedøla, på austsida av Jostedalen. I januar 2015 har Statkraft søkt om en planendring for prosjektet, der hovedpoenget er mindre maskininstallasjon, mer restvannføring

 • statkraft_ER_relatório-administracao Q3-2019.pdf

  Divulgação de Resultados Press Release 3T/2019 Divulgação de Resultados – 3T19 Statkraft anuncia lucro líquido de R$ 78,4 milhões no 9M19. Crescimento alavancado pelo sólido desempenho ... corroborando a estratégia da Companhia. Florianópolis, 13 novembro de 2019 – A Statkraft Energias Renováveis S.A. (“Statkraft” ou “Companhia”), listada na B3 (STKF3), no segmento Básico, geradora de energia

 • Statkraft tar over Smøla II

  Statkraft tar over Smøla II 25-8-2010 Onsdag 25. august tok Statkraft over driften av Smøla vindpark byggetrinn II, som fram til nå har vært operert av Siemens. Det betyr at alle de 68 vindturbinene ... vindturbinene i Smøla vindpark fra nå av blir operert og drevet av Statkraft selv. I forkant av overtagelsen er det gjort et solid og meget omfattende arbeid for å kartlegge og vurdere tilstanden på komponenter og

 • Statkraft satser på vind- og solkraft i Spania og Portugal

  Statkraft satser på vind- og solkraft i Spania og Portugal Luis Miguel Alvarez Luis Miguel Alvarez skal lede satsingen på vind- og solkraft i Spania og Portugal. Statkraft etablerer utviklingsvirksomhet ... og solkraft i Spania og Portugal. Statkraft ser etter prosjekter innen landbasert vindkraft og solkraft på den iberiske halvøy. Prosjektene skal utvikles av Statkrafts egen organisasjon eller gjennom partnerskap

 • KU Vedlegg 4a Kulturminner - Notat til Statkraft.pdf

  vindparken i 2014 med hjemmel i kulturminneloven § 9. I møteinnkalling av 5. mars 2019 skiver Statkraft v/Mattis Vidnes: Kvinesheia vindpark fikk konsesjon fra NVE i 2012. Etter klagebehandling ble ... gjennomført §9-undersøkelser i 2014. Statkraft jobber nå med utarbeidelse av MTA/detaljplan som skal godkjennes av NVE før utbygging. Som en del av dette arbeidet trenger Statkraft en avklaring av forholdet

 • Statkraft Kvinesdal vindpark nov 2019 kommunestyret Kvinesdal Lyndal.pdf

  • 2019 - Høringssvar endringssøknad • 2019 - NVE setter krav til utredninger i mai • 2019 - Statkraft sender inn oppdatert endringssøknad i november Historikk 3 • Ligget i bero som følge av stor ... Grunneiere 42 • Det er inngått avtale med vindkraftutbygger for 75 % av arealet (Njordr + Statkraft) • Kvinesdal kommunes areal dekker 10 % • Avtale med alle grunneiere i Lyngdal Transport 43

 • Statkraft resultater 3Q

  Statkraft AS: Resultat for tredje kvartal 2019 Solid kvartal til tross for lavere kraftpriser. Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2899 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var ... systempris i kvartalet var 34,7 EUR/MWh, en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Statkrafts totale kraftproduksjon var 14,9 TWh, en økning på 1,8 TWh. Økningen i produksjon var hovedsakelig

 • Statkraft Kvinesdal vindpark nov 2019 kommunestyret Kvinesdal Lyndal LOW.pdf

  • 2019 - Høringssvar endringssøknad • 2019 - NVE setter krav til utredninger i mai • 2019 - Statkraft sender inn oppdatert endringssøknad i november Historikk 3 • Ligget i bero som følge av stor ... Grunneiere 42 • Det er inngått avtale med vindkraftutbygger for 75 % av arealet (Njordr + Statkraft) • Kvinesdal kommunes areal dekker 10 % • Avtale med alle grunneiere i Lyngdal Transport 43

 • forskjelligemaalere2019.pdf

  Energimåleren måler varmeenergi i kWh. Tallene som står i displayet er de som skal rapporteres inn til Statkraft Varme. Verdien som står i displayet er den samlede energimengde som er målt siden måleren ble ... en F med et tall bak. Hvis det er feilindikasjon på måleren ber vi om at de tar kontakt med Statkraft Varme så raskt som mulig. Tlf: 02450 Ved å benytte knappene i de gule sirklene på måleren