Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 35 treff.
 • Fact sheet Vestfold.pdf

  site 100 acres (40 Ha) flat site, centrally located, 15 minutes from Torp International airport. Atle Haga Program director Phone: +47 91 37 46 19 E-mail: atle.haga@statkraft.com Value proposition in

 • Smøla Vindpark mot tiårsjubileum

  Smøla vindpark mot tiårsjubileum 21-8-2012 I september er det ti år siden kong Harald åpnet Smøla vindpark. Ti-årsdagen markeres med både jubileumskonferanse ... pølser og ballonger. TV-kjendis Ole Andre Sivertsen loser festdeltakerne igjennom dagen, og artisten Atle Pettersen (kjent fra tv-programmene X-Factor og Skal vi danse?) underholder. I tillegg blir det natursti

 • Bursdagsfest i Smøla vindpark

  Bursdagsfest i Smøla Vindpark 21-8-2012 Velkommen til bursdagsfeiring i Smøla vindpark. Smøla vindpark fyller 10 år og lørdag 8. september feirer vi med åpen dag ... og jubileumskake. TV-kjendis Ole Andre Sivertsen loser festdeltakerne igjennom dagen, og artisten Atle Pettersen (kjent fra tv-programmene X-Factor og Skal vi danse) underholder. Smøla Musikkorps + Reflæx

 • Stoltenberg på Sima-besøk

  Stoltenberg på Sima-besøk 28-9-2010 Foto Scanpix: Statsminister Jens Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen blir tatt imot av regiondirektør i ... var noe statsministeren også satte pris på å høre, sier Alne. Deretter gikk ordet til konsernsjef Atle Neteland i BKK , som ga en analyse av kraftsituasjonen i Bergensregionen og behovet for ny kraftlinje

 • Usikre isforhold på regulerte vann

  Usikre isforhold på regulerte vann 17-2-2010 Vær varsom når du ferdes på is ved regulerte vann Regulering av vannmagasiner og vassdrag påvirker isforholdene. ... samarbeid med regulantene i Norge samlet kunnskap om de farligste områdene på grunn av reguleringer i et atlas som du finner på NVEs nettsider. Spesielle fareområder kan være markert med tausperringer eller kjegler

 • Fact sheet Telemark.pdf

  than an hour from Torp International airport, next to one of Norway's strongest power connections. Atle Haga Program director Phone: +47 91 37 46 19 E-mail: atle.haga@statkraft.com Value proposition in

 • 8 - Laksens fysiologiske respons på endringer i vannkvalitet under vårflommer i to sidebekker til Suldalslågen_tcm10-4213.pdf

  sannsynligvis er utsatt for angrep av lakselus (Holst & Jakobsen 1999). Et slikt angrep av lakselus kan medføre redusert overlevelse av smolt (Holst & Jakobsen 1999). En annen ekstern faktor som er trukket ... arbeidsgruppe for vurdering av undersøkelser og tiltak. NINA Utredning O-64, 51 pp. 27 Holst, J.C. & Jakobsen, P. (1999). Lakselus dreper. Fiskets gang 8, 25-28. Kaasa, H., Eie, J.A., Erlandsen, A.H., Faugli

 • 37 - Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 03_tcm10-4184.pdf

  lus opp mot dødeleg nivå vil medføra auka stress og redusert vekst i ein tidleg sjøfase (Holst og Jakobsen 1999). Sjølv om ikkje alle sjøaldergruppene av laks som gjekk ut som smolt i 2001 er komne attende ... medført størst dødelegheit på villaks etter at oppdrett av laksefisk vaks fram som næring (Holst og Jakobsen 1999, Heuch og Mo 2001). Laksen frå Suldal veks betre det første året i sjøen enn bestandar

 • 17 - Fiskeundersøkelser i Oldenelva i 2001_tcm10-4204(1).pdf

  regionale skilnader i smittepresset frå lakselus, og også variasjon mellom år innan regionar (Holst og Jakobsen 1999, Kålås og Urdal 2001, Skurdal mfl. 2001). I perioden 1960 til 2001 var maksimum fangst av ... laks i Suldalslågen i 1996-2000, 22 sider. Suldalslågen – Miljørapport nr. 4. Holst, J.C. & Jakobsen, P.J. 1999. Lakselus dreper. Fiskets gang 8: 25-28. Kålås, S. & Urdal, K. 2001. Overvaking av

 • 26 - Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 2002_tcm10-4195.pdf

  lus opp mot dødeleg nivå vil medføre auka stress og redusert vekst i ein tidleg sjøfase (Holst og Jakobsen 1999). Aure Av aurane blei det teke skjellprøver av 29 individ, og gjennomsnittsvekta for desse ... regionale skilnader i smittepresset frå lakselus, og også variasjon mellom år innan regionar (Holst og Jakobsen 1999, Skurdal mfl. 2001, Hansen mfl. 2002, Kålås og Urdal 2003). Frå 1999 til 2002 utgjorde aure

 • 11 - Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 2000_tcm10-4210.pdf

  regionale skilnader i smittepresset frå lakselus, og også variasjon mellom år innan regionar (Holst og Jakobsen 1999, Kålås og Urdal 2001, Skurdal mfl. 2001). • • • • • • • • • • • • • • • • ... i Suldalslågen i 1996-2000, 22 sider. Suldalslågen – Miljørapport nr. 4. HOLST, J.C. & P.J. JAKOBSEN 1999. Lakselus dreper. Fiskets gang 8: 25-28. JONSSON, N., B. JONSSON & L.P. HANSEN 1998. The

 • NINA Rapport 275 Laksen tilbake til Aura_tcm3-8145_tcm10-4081.pdf

  påvist gyting av laks de fleste av disse årene, men tetthetene av laksunger har vært svært lave (Jakobsen et al. 1992, Jensen et al. 2007). Tettheten av ørretunger i samme tidsrom var omtrent som i Eira ... ved å benytte data fra NINAs ungfiskundersøkelser nederst i Aura i årene 1988-1993 og 2001-2006 (Jakobsen et al. 1992, Jensen et al. 2007). På grunn av at de nederste to km av Aura er betydelig slakkere

 • PP_4_2014_NORSK_web.pdf

  2014 NR 4 2014 PEOPLE & POWER 5 AKTUELT POWER På befaring Imponerende omgivelser Patrick Koch, Atle Beisland og prosjektingeniøren på befaring i de sveitsiske alpene. DET ER IKKE BARE NATUREN som ... meter lang og 50 meter høy hall i hjertet av fjellet. Statkraft-delegasjonen med Klaas Bauermann, Atle Beisland, Bram Buis, Stefan-Jörg Göbel, Patrick Koch og Claus Urbanke fikk god innsikt i hvordan

 • 16 - Gytebestand av laks i Suldalslågen i 2001-2001_tcm10-4205.pdf

  sannsynligvis er utsatt for angrep av lakselus (Holst & Jakobsen 1999). Et slikt angrep av lakselus kan medføre redusert overlevelse av smolt (Holst & Jakobsen 1999). I tillegg er det kjent at endringer i havtemperaturen

 • 5 - Årsrapportar for 1998 og 1999 - Fiskeundersøkingar i Oldenelva_tcm10-4215.pdf

  infeksjonsnivået på villsmolten 1998 åleine ville medføre minst 50 % ekstra dødelegheit (Holst & Jakobsen 1998). Dei store skilnadene i fangstar av smålaks mellom Jæren og Ryfylke i 1998 er ein sterk ... 1994. LFI, Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo. Rapport nr. 156: 1-25. HOLST, J.C. & P.J. JAKOBSEN 1998. Dødelighet hos utvandrende laksesmolt som følge av lakselusinfeksjon. Fiskets Gang 8: 13-15