Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 177 treff.
 • NO Leverandør Hvordan ta e-læringskurs i Statkraft Contractor Trainingportal_tcm10-21905.pdf

   Trykk så på ”Registrer”  Trykk på ”Kurskatalog”.  Trykk så på ”Meld på kurs”  Trykk på ”Åpne modulen”.  Velg språk.  Kurset begynner.  Når du har fullført

 • Børsmelding:Tilbakekjøp av obligasjoner gjennomført

  Børsmelding:Tilbakekjøp av obligasjoner gjennomført Statkraft SF har i dag ved akseptfristens utløp kjøpt tilbake obligasjoner med pålydende verdi kr 2.339.200.000 ... 300.000 i STAKR01 og kr 3.112.000.000 i STAKR03. Obligasjonene ble kjøpt tilbake til kurs 108,88 for STAKR01 og kurs 100,45 for STAKR03.   Statkraft AS har samtidig avsluttet tegningen i de tidligere meddelte

 • Statkraft - Tilbakekjøp av obligasjoner gjennomført

  Statkraft - Tilbakekjøp av obligasjoner gjennomført Statkraft SF har i dag ved akseptfristens utløp kjøpt tilbake obligasjoner med pålydende verdi kr 675.400.000 ... 900.000 i STAKR 01 og kr 1.421.000.000 i STAKR02. Obligasjonene ble kjøpt tilbake til kurs 106,64 i STAKR 01 og kurs 114,18 i STAKR02.   Kontaktpersoner:   Unni K Hongseth, Ansvarlig finansiering og rentestyring

 • Organisasjon og ledelse

  egne konsern-programmer for utvikling av ledere. Leadership in Statkraft (LiS) er et grunnleggende kurs, mens NEXT og Expand er rettet mot ledere med erfaring. I 2013 deltok 53 ledere i konsernets lederprogrammer ... medarbeidere i disse programmene. Kompetanseutvikling følges opp i medarbeidersamtaler, og i tillegg til kurs og videreutdanning oppfordres medarbeidere til intern rotasjon. Medarbeiderundersøkelse Det gjennomføres

 • Helse og sikkerhet

  Helse og sikkerhet Å vise omsorg for hverandre står sentralt i Statkrafts kultur. Det er helt avgjørende å ha et trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø, og det gjelder ... arbeidssituasjon. Alle ansatte har tilgang til et grunnleggende, nettbasert sikkerhetskurs. I tillegg har vi mer omfattende kurs for praktiske arbeidsoperasjoner og prosjektaktiviteter. De dekker for eksempel

 • Kompetanse og opplæring

  God kompetanse om samfunnsansvar blant både ledere og medarbeidere er en viktig suksessfaktor for at Statkraft skal nå sine mål. Relevante temaer knyttet til samfunnsansvar ... prosjekter er det et særlig fokus på helse- og sikkerhetsopplæring og Statkraft har utviklet nettbaserte kurs som er tilgjengelige, og til dels obligatoriske, for både medarbeidere og kontraktører. Det arbeides

 • Kompetanse og opplæring

  God kompetanse om samfunnsansvar blant både ledere og medarbeidere er en viktig suksessfaktor for at Statkraft skal nå sine mål. Relevante temaer knyttet til samfunnsansvar ... prosjekter er det et særlig fokus på helse- og sikkerhetsopplæring og Statkraft har utviklet nettbaserte kurs som er tilgjengelige, og til dels obligatoriske, for både medarbeidere og kontraktører. Det arbeides

 • Kompetanse og opplæring

  God kompetanse om samfunnsansvar blant både ledere og medarbeidere er en viktig suksessfaktor for at Statkraft skal nå sine mål. Relevante temaer knyttet til samfunnsansvar ... prosjekter er det et særlig fokus på helse- og sikkerhetsopplæring og Statkraft har utviklet nettbaserte kurs som er tilgjengelige, og til dels obligatoriske, for både medarbeidere og kontraktører. Det arbeides

 • Håvard Bratland

  Håvard Bratland - Jeg har en kjempemulighet til kurs og videreutdanning i Statkraft. Jeg er allerede godt i gang med ett nytt fagbrev som energimontør, og jeg føler en kjempestøtte fra bedriften. Hvorfor ... nye utfordringer og allsidige arbeidsoppdrag –  ingen dag er lik. Vi har også kjempemuligheter til kurs og videreutdanning. Jeg er allerede godt i gang med ett nytt fagbrev som energimontør, og jeg føler

 • Forebyggende helse- og sikkerhetsarbeid

  grunnleggende, nettbasert kurs om Statkrafts sikkerhetskultur og –arbeid som er tilgjengelig for alle medarbeidere. Statkraft har også utviklet et mer omfattende nettbasert helse- og sikkerhetskurs rettet mot operative ... operative drifts- og prosjektaktiviteter. Dette kurset ble oppdatert i 2013 og gjennomgår blant annet temaer som identifisering av sikkerhetsrisiko, arbeid i høyden, håndtering av mobile installasjoner, trafikksikkerhet

 • Vellykket publikumsdag i Alltwalis vindpark

  Vellykket publikumsdag i Alltwalis vindpark 29-6-2010 Forrige helg inviterte Statkraft til åpen dag i vindparken i Wales. Over 1100 lokale innbyggere møtte opp til en strålende ... Området var for anledningen omgjort til det reneste tivoli, med hoppeslott, rodeo, ansiktsmaling, sirkuskurs og en rekke andre aktiviteter. Et band fra den lokale skolen holdt konsert, og flere lokale organisasjoner

 • Astrid Norum Hegglund

  Astrid Norum Hegglund - Som trainee i Statkraft fikk jeg den optimale starten på karrieren, og med de samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgavene jeg har nå er det bare å fortsette. Hvorfor ... gjennom stadig nye arbeidsoppgaver og ved å delta på spesifikke kurs som var en integrert del av programmet. Nå deltar jeg på flere kurs og seminarer som er direkte relevant for jobben. Det er også gode

 • Mari Tansem Stausland

  Mari Tansem Stausland - Jeg blir inspirert av å jobbe i team der alle arbeider sammen mot et felles mål. På Kraftsentralen jobber vi sammen med økonomer, ingeniører, ... utvikler du deg videre? Jeg har tatt prosjektledelsesfag på NTNU og flere ganger årlig deltar jeg på kurs innenfor fagfeltet hydrologi. I tillegg har jeg hospitert i en annen avdeling i et halvt år, for å

 • Sondre Heen Brovold

  Sondre Heen Brovold - Det å ha meget dyktige kolleger som brenner for jobben, synes jeg er veldig motiverende. Hvorfor valgte du Statkraft? Hovedgrunnen er at jeg har et sterkt ønske ... internasjonalt program med fire jobbrotasjoner, hvorav minst en er i et annet land. I tillegg er det kurs og fellessamlinger, der vi møtes og har et spennende program faglig og sosialt. Jeg jobbet med pr

 • Else Kloppbakken

  Else Kloppbakken - En god dag på jobb er når jeg har arbeidet en stund med en oppgave og sammen med kollegaer finner en god løsning. Hvorfor valgte du Statkraft? Statkraft ... tre ansatte. Vi har ansvaret for å utvikle og vedlikeholde metodeverk for prosjektgjennomføring, kursprogram for prosjektledere og medarbeidere og verktøy for prosjektstyring. For tiden jobber jeg med oppdatering