Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 13 treff.
 • Kan du passe på ansatte verden rundt?

  Kan du passe på ansatte verden rundt? Statkraft trenger mer enn økonomer og ingeniører. Kan du bidra til at 4200 ansatte i over 20 land er trygge og tilfredse på ... Statkrafts business og industrien, i tillegg til sosiale ting. Vi skal til en av Statkrafts mange hytter om en tid, vi deltar på en rekke markedsføringsaktiviteter mot studenter og vi skal dra på Zero-konferansen

 • Løkaunet

  Løkaunet Løkaunet vannkraftverk. Løkaunet kraftverk ligger i Nidelva i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag. Eierandel: 100 % Produksjon: 30 GWh Effekt: 9 MW Kraftverket ... Eierandel: 100 % Produksjon: 30 GWh Effekt: 9 MW Kraftverket utnytter et fall på 51 meter fra Hyttsaga. Bjørsjøen reguleres mellom 158 og 152 meter over havet og har samme vannspeil som Selbusjøen, når

 • Etterundersøkelse Hitra

  Etterundersøkelser – Hitra vindpark 18-2-2010 I forbindelse med søknaden om å utvide Hitra vindpark, er det gjennomført flere undersøkelser av hvilke konsekvenser ... Hitra-landskapet i mindre grad enn forventet. STØY: I 2005 ble det foretatt støymålinger ved boliger og hytter rundt Hitra vindpark. Resultatene stemte godt overens med de beregninger som ble gjort i forkant

 • Innsats for barn og miljøvennlig energi belønnes med 5 millioner kroner fra Statkraftfondet

  ut på tur i naturen. DNT fremmer glede og lokalt engasjement der de er til stede. Både gjennom turisthyttene og arrangementene bidrar DNT til å ivareta kulturelle tradisjoner der mennesket møter naturen ... et nærmere samarbeid med DNT i den hensikt å stimulere til miljøvennlig energibruk ved utvalgte fjellhytter og i fellesskap fremme et allsidig friluftsliv - på lag med naturen. Redd Barnatildeles 2 millioner

 • Thomas Evjen

  Thomas Evjen - Jeg ble tatt veldig godt imot av kollegaer og sjefer fra første dag, og det satte jeg stor pris på, for jeg var ganske nervøs den første arbeidsdagen. Hvorfor ... revisjoner på alle aggregater er jobber som skal gjøres regelmessig f.eks. Andre ganger kan det være en hytte på fjellet som skal beises eller snekkerarbeid som skal gjøres. Det er altså ikke bare mekanikerarbeid

 • Vilkårsrevisjon av Selbusjøen

  Fredag 7. mars ble det i statsråd fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Selbusjøen i Sør-Trøndelag og andre sjøer i området. Det er gitt ... Det er gitt pålegg om minstevannstand i Selbusjøen om sommeren og slipp av minstevannføring i Hyttfossen nedstrøms Selbusjøen, også det om sommeren. I Dragstsjøen er det pålagt restriksjoner om magasinering

 • Håvard Bratland

  Håvard Bratland - Jeg har en kjempemulighet til kurs og videreutdanning i Statkraft. Jeg er allerede godt i gang med ett nytt fagbrev som energimontør, og jeg føler en kjempestøtte ... rapporter/ordrer via vårt vedlikeholdssystem. Enkelte oppdrag går over lengre tid, og vi må f eks bo i hytte på fjellet. Fagarbeider elektro, Power Generation, Skjomen Elektro, Oscarsborg VGS, Narvik Har jobbet

 • Fond skal sikre historisk trallebane

  Fond skal sikre historisk trallebane 17-8-2007 Statkraft gir 5 millioner kroner til opprettelsen av et grunnfond som skal sikre videre drift av Mågelibanen ved Tyssedal i Hardanger. ... kraftutbyggingen tidlig i forrige århundre, og brukes i dag blant annet som transportmiddel til fjellet av hytteeiere og turgåere. Det har lenge vært usikkert hva som skulle skje med Mågelibanen når konsesjonen går

 • Støy og vindkraftverk - Brosjyre A4.pdf

  tiltaket stå i forhold til støybelastningen. Innløsning av eiendom er kun unntaksvis aktuelt for hus/hytter i rød støysone. Generell støyskjerming mot vindparken, som ved veiutbygging, vil sjelden fungere

 • Songa og Trolldalen dammer Landskapsplan til NVE med vurdering av konsek....pdf

  naturlig revegetering +1 +2 -2 +1 -1 -2 Steintilgang og -kvalitet 0/-1 +1 +2 0/-1 +1 +2 Nærhet til hytter 0/-1 0/-1 0 -1 0/-1 0/-1 Nærhet til sti- og løypenett 0 0 0 0/-1 -1 0/-1 Nærhet til vassdrag ... middels Arealbruk og bebyggelse Damanlegg med tilhørende kanal, lukehus og infrastruktur, noen hytter knyttet til damutbyggingen står igjen og er i bruk. Båtutsett og noen naust er bygd som del av rehabiliteringen

 • NINA rapport 266. Om villrein_tcm3-8146_tcm10-4082.pdf

  og nedsatt bæreevne. Veier og høgspentlinjer er også hindringer for reinen. Ferdsel, aktivitet og hytter langs veiene er negativt for villreinen. Det er spesielt trekkmulighetene mellom den østlige og ... for Aursjøen, kan det over tid være aktuelt at regulanten gir økonomisk tilskudd til flytting av hytter når det for eksempel er behov for å foreta omfattende restaureringer. I lang tid framover vil det

 • Suldalslågen- samfunnsmessige forhold og vannføring_tcm10-4163.pdf

  Ingebjørg Århus 8 KONTAKTEDE TURISTBEDRIFTER Eventus A/S - Per Even Tjøstheim Lågatun hytter - Ola Nærheim Lakseslottet Lindum - Erling Overaa Mo Feriehytter - Jone Mo Mo Laksegård

 • Revisjonsdokument Aura 9.01.061_tcm3-4809_tcm10-4080.pdf

  vesentlig berørt av vannkraftutbyggingen. Dessuten var Torbuvatn et godt fiskevann og det var bygd flere hytter rundt vannet i den senere tid. Frafall av reguleringen ble dermed gjort ut i fra frilufts- og naturvernmessige