Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 112 treff.
 • Aurland III

  Aurland III Aurland III Aurland III ligger ved Vetlebotnvatn i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Eierandel: 7 % Produksjon: 70 GWh Effekt: 270 MW Kraftverket ble satt i drift i 1979 og utnytter et ... et fall på 400 meter fra Nyhellermagasinet til Vetlebotnvatn. Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når

 • Aurland IV (Vangen)

  Aurland IV (Vangen) Aurland IV (Vangen) Aurland IV (Vangen) kraftverk ligger ved Aurlandsvangen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Eierandel: 7 % Produksjon: 105 GWh Effekt: 38 MW Kraftutbyggingen ... Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet

 • Aurland II L

  Aurland II L Aurland II L Aurland II L ligger i Stonndalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Eierandel: 7 % Produksjon: 178 GWh Effekt: 70 MW Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk ... to forskjellige nivåer. Aurland II L utnytter den laveste fallhøyden på 110 meter fra Vesterdalstjern og Vetlebotnvatn, mens Aurland II H utnytter den største fallhøyden. Aurland II L ble satt i drift i

 • Aurland V (Reppa)

  Aurland V (Reppa) Aurland V Aurland V (Reppa) er et lite kraftverk i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Eierandel: 7 % Produksjon: 24 GWh Effekt: 10 MW Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig ... passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen. Kraftverket Aurland V ligger i Njukebotn ved Stonndalen og får sitt vann fra vestre del av nedslagsfeltet og har inntak

 • Aurland II H

  Aurland II H Aurland II H Aurland II H ligger i Stonndalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Eierandel: 7 % Produksjon: 218 GWh Effekt: 72 MW Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk ... kraftverket utnytter fallet ned til Viddalsvatn fra to forskjellige nivåer. Aurland II L utnytter den laveste fallhøyden, mens Aurland II H utnytter den største fallhøyden fra fjellmagasinene Store Vargevatn

 • Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen i 2008_tcm10-4151.pdf

 • Osbu

  Osbu Osbu kraftverk ved Holbuvatnet. Osbu ... Osebumagasinet til Holbuvatnet, som igjen er inntaksmagasin for Aura kraftstasjon. Hovedmagasinet for både Aura og Osbu kraftverk er Aursjøen, som reguleres mellom 856 og 828 meter over havet, og som delvis ... delvis ligger i Lesja kommune. Kraftstasjonen ble åpnet i 1958. Brosjyre om Aura-verkene (PDF, 2,5 MB) Eierandel: 100 % Produksjon: 80 GWh Effekt: 20 MW

 • Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen 2007_tcm10-4153.pdf

 • Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen 2006_tcm10-4156.pdf

 • 28 - Bonitering av oppvekst og gytemuligheter for laks og aure i Suldalslågen og 6 sidebekker_tcm10-4193.pdf

 • Statkraft sparer energi

  Statkraft sparer energi Aura kraftverk Aura kraftverk på Sunndalsøra er et av de første kraftverkene i Statkraft som har tatt i bruk nye energisparende metoder. Resultatet er langt mindre strømforbruk ... utbedre turbinene og det tekniske utstyret i kraftstasjonene. Her på Aura har vi brukt 500 millioner på modernisere hele Aura-anlegget de siste årene. I neste runde så har vi begynt med bygg og anlegg utenom

 • Statkraft vurderer pilotanlegg for saltkraft på Sunndalsøra

  i et pilotanlegg på 1-2 MW om halvannet år, sier saltkraftsjef Stein Erik Skilhagen. Ferskvann fra Aura kraftverk Et pilotanlegg på Sunndalsøra er tenkt lagt til et industriområde som allerede er regulert ... formålet, og hvor Statkraft eier grunn. Ferskvann til pilotanlegget kan hentes fra utløpstunnelen til Aura kraftverk, mens sjøvann er tenkt pumpet opp fra 40 meters dyp lenger ut i fjorden. Planene vil utarbeides

 • 1945 - 1970

  Fra 1950 til 1960 bygger Staten ut store vannkraftverk over hele landet. Her er tre av de største:   Aura kraftverk i Møre og Romsdal blir åpnet i 1953 etter åtte års byggeperiode og skal levere strøm til ... Fra 1950 til 1960 bygger Staten ut store vannkraftverk over hele landet. Her er tre av de største:   Aura kraftverk i Møre og Romsdal blir åpnet i 1953 etter åtte års byggeperiode og skal levere strøm til

 • foredrag arve tvede Aurautbyggingrev_tcm3-4401_tcm10-4083.pdf

  areal er nedbørsfeltet fra 1959 - konsesjonen 25.11.2005 s. 3 Anleggsvirksomheten før 1947 z A/S Aura startet opp i 1913 og måtte stoppe opp i 1919. Bygget jernbane inn Litledalen, jernbaneheis opp ... Begrunnet med strøm til almen forsyning. Aluminiumsverket kom seinere. z Vilkårene ble gitt i 1953 z Aura kraftstasjon ble satt i drift i årene 1953 – 56 z Konsesjon til takrenneoverføringa gitt i 1958,

 • Nye Haukeli kraftverk

  Velkommen til åpning av Haukeli kraftverk 3. november 14-10-2013 3D arkitekter sin tegning av nye Haukeli kraftverk. Statkraft inviterer deg til åpning av vårt nye kraftverk ... turbinen kom fra Sunndalsøra hvor den hadde stått inne i Litjdalen som anleggskraft for bygging av Aura verkene. Kraftverket var egentlig ment for kun å være i drift under anleggsperioden, men har nå vært