Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 9 treff.
 • Affoldern

  Affoldern Affoldern vannkraftverk. Affoldern kraftverk ligger ved elven Eder i Affoldern i Hessen i Tyskland. Eierandel: 100 % Produksjon: 11 GWh Effekt: 3 MW Elvekraftverket ble satt i drift i 1929 ... Affoldern Affoldern vannkraftverk. Affoldern kraftverk ligger ved elven Eder i Affoldern i Hessen i Tyskland. Eierandel: 100 % Produksjon: 11 GWh Effekt: 3 MW Elvekraftverket ble satt i drift i 1929

 • Wahnhausen

  Wahnhausen Vannkraftverk i Wahnhausen. Wahnhausen kraftverk ligger ved elven Fulda i Wahnhausen i Hessen i Tyskland. Eierandel: 100 % Produksjon: 22 GWh Effekt: 4 MW Elvekraftverket kom i drift ... Wahnhausen Vannkraftverk i Wahnhausen. Wahnhausen kraftverk ligger ved elven Fulda i Wahnhausen i Hessen i Tyskland. Eierandel: 100 % Produksjon: 22 GWh Effekt: 4 MW Elvekraftverket kom i drift i 1980

 • Jostedal-Official-Assessment-FINAL-10-May-2013_tcm9-27383.pdf

  Åse Roen (Senior Environmental Advisor, CR&HSE) was the single point of contact, supported by Trine Elgersma (Environmental Coordinator, Power Generation Central Norway). An additional team provided assistance

 • Konsesjonssøknad Eriksdal_tcm3-4348_tcm10-6957.pdf

  Ambio Miljørådgiving as Bjørn Ove Johnsen/Roar Lund, NINA Toralf Tysse, Ambio Miljørådgiving as Trine Bekkby, NIVA Ulla P. Ledje, Ambio Miljørådgiving as Naturressurser: Jord- og skogbruk Toralf Tysse ... og Eiriksdalen Tiltaksområdet ligger innenfor landskapsregion nr. 15 og 22 i NIJOS sitt system (Elgersma 1998a). Nærheten til Sognefjorden preger i relativt stor grad landskapsbildet i tiltaksområdet

 • Jostedal-Official-Assessment-FINAL-10-May-2013_tcm10-27383.pdf

  Åse Roen (Senior Environmental Advisor, CR&HSE) was the single point of contact, supported by Trine Elgersma (Environmental Coordinator, Power Generation Central Norway). An additional team provided assistance

 • Nore 1 - Godkjenning av detaljplan for Nytt Nore I - Nore og Uvdal kommune, Buskerud.pdf

  tillegg har følgende privatpersoner/grunneiere/rettighetshavere uttalt seg til saken: Tor Svensrud og Trine Severinsen har kommet med innvendinger mot anleggsdriften knyttet til den delen som omhandler «deponi ... vegvesen - Region sør Statkraft Energi AS v/Thomas Riddervold Tor Svensrud Torkild Gudmundsen Trine Karin Severinsen Vidda Ressurs AS

 • Revisjonsdokument Aura 9.01.061_tcm3-4809_tcm10-4080.pdf

  Villreinen i Dovre – Rondane. NINA oppdragsmelding 493. Marskar, M., Olafsen, O., Nesdal, O.S., Elgersma, T.H., Gammelsrud, S. & Tvede A. 2004. Aurareguleringen. Status 2002. - Statkraft. Rapport: 1 -

 • PeoplePower-0212-110512_4.korr_tcm10-22440.pdf

  ved kraftverket og under maskinene for å øve i urolig vann. 40 — STATKRAFT 1129 TRAP PE­ TRIN N HISTORIEN Glomfjord Høydeforskjellene var store og utsynet flott under utbyggingen av Glomfjord

 • NINA Rapport 275 Laksen tilbake til Aura_tcm3-8145_tcm10-4081.pdf

  1878. Beskrivelse over Eras’ (Auras) Vasdrag. Notat, 4 s. Marskar, M., Olafsen, O., Nesdal, O.S., Elgersma, T.H., Gammelsrud, S. & Tvede A. 2004. Au- rareguleringen. Status 2002. - Statkraft. Rapport: 1