Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 988 treff.
 • Sikring mot legonella rapport 2018.pdf

  biocider er klor, hydrogenperoksid og ozon. Fordeler  Konsentrasjonene er lett å overvåke ved hjelp av kjemiske tester, og lett å eventuelt nøytralisere. Ulemper  Dersom vannet har stort innhold ... senkes til ca 50 °C. Det er viktig å understreke at dersom legionella-sikring kun skal skje ved hjelp av biocid-behandling, vil det kreves andre drift- og kontrollrutiner enn det som er normalt i dagens

 • Statkraft Forsikring AS - SFCR rapport 2018.pdf

  anskaffelse fra eller utkontraktering til relevante fagmiljøer. Valget mellom å løse oppgavene ved hjelp av egne ansatte eller gjennom kjøp av tjenester fra eksterne leverandører skal være basert på kost- ... risiko fra forsikringsområdet. Selskapet har eksponering innen forsikringsbransjene ting, avbrudd, prosjekt, person og ansvar. Endringer i selskapets forretning vil være et resultat av endring i Statkraftkonsernets

 • 32 - Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2003_tcm10-4189.pdf

  høyere, og oppgangen av aure var 13 % lavere, enn i 2002. Andel merka laks var totalt 15,4 %. Ved hjelp av videoopptak ble det identifisert individuelle kjennemerker på 44 laks, og 12 av disse (27 %) passerte ... fisketrappene i Sandsfossen i 2003 Kunde: Statkraft SF Forfatter: Harald Lura Dato: 4. februar 2004 Prosjekt nr.: 25105, Laksetelling Suldal Rapport nummer: 25105-1 Antall sider: 21 Distribusjon: Statkraft

 • Statkraft og Hydro-Québec samarbeider om forskning og utvikling av saltkraft

  Statkraft og Hydro-Québec samarbeider om forskning og utvikling av saltkraft 29-3-2012 Statkraft og Hydro-Québec har inngått en treårig avtale om å fremskynde utviklingen ... regjeringen i Québec. Selskapet utnytter hovedsaklig fornybare energikilder, spesielt vannkraft, og støtter utvikling av vindkraft gjennom å kjøpe kraft fra uavhengige kraftleverandører. Selskapet står også

 • Aquila Capital kjøper Småkraft AS

  Det tyske investeringsfondet Aquila Capital har inngått avtale med de fire kraftselskapene Statkraft, Agder Energi, BKK og Skagerak Energi om kjøp av alle aksjene i ... Transaksjonen understreker Aquila Capitals rykte som en ledende finansiell investor i fornybar energi, og støtter opp under vår posisjon som en ledende eier og operatør av vannkraftverk. Aquila Capital er et datterselskap

 • Statkraft SF - Resultat 2. kvartal 2005

  Statkraft SF - Resultat 2. kvartal 2005 I andre kvartal 2005 hadde konsernet Statkraft SF et resultat på 1576 mkr før skatt og 1135 mkr etter skatt. Dette er hhv 1020 og 765 mkr bedre enn ... kontrakter på markedsmessige vilkår.   Statkraft vil de nærmeste årene gjennomføre flere store prosjekter som gir produksjonskapasitet utenfor Norge. Dette styrker konsernets posisjon både i Norden og

 • Viktig med omlegging til fornybar energi

  Viktig med omlegging til fornybar energi 26-4-2012 Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen - Det er gledelig at Regjeringen etablerer et energi- og klimafond. Tiltak som skal få ... foretatt de siste årene, direkte og gjennom datterselskapet SN Power, fastslår konsernsjefen. Statkraft støtter også klimameldingens budskap om at karbonprising vil være vårt viktigste virkemiddel i arbeidet mot

 • alta_brosjyre_tcm3-7213_tcm10-2943.pdf

  skatter og avgifter. I tillegg er Statkraft en aktiv medspiller i samfunnet, gjennom økonomisk støtte til idrett, kultur og andre aktiviteter, i regi av lokale lag og foreninger og i samarbeid med lokalsamfunnene

 • Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2016

  Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2016  Rekordhøy produksjon og solide resultater (Oslo, 28. april 2016) Statkraft oppnådde i første kvartal 2016 et underliggende[1] driftsresultat ... å investere i et 1000 MW-prosjekt bestående av seks landbaserte vindparker i Midt-Norge. Statkrafts eierandel i prosjektet er 52,1 %. Anleggsarbeidene har startet. Prosjektet er berettiget til elsertifikater

 • Statkraft SF - første kvartal 2006

  Statkraft SF - første kvartal 2006 Konsernet Statkraft SFs resultat for første kvartal 2006 ble 4,1 milliarder kroner før skatt, 1,5 milliarder kroner bedre enn i første ... pågår bygging av Kjøllefjord Vindpark og enkelte små vannkraftprosjekter. Det er besluttet å bygge Leirfossene kraftverk i Nidelven. Disse prosjektene vil til sammen gi Statkraft en ny produksjonskapasitet

 • Klimatoppmøte

  Klimatoppmøte ved Randsfjorden Denne uken møttes en god blanding av klimaforskere, miljøvernere, næringslivstopper og en spesiell kongelig gjest på Statkrafts konferansesenter, ... Kronprinsesse Mette-Marit var spesielt invitert for å presentere arbeidet med World Economic Forum-prosjektet Global Shapers, som hun har vært aktivt engasjert i. Dette er andre gang Statkraft arrangerer

 • Bakgrunn for prøvereglementene og aktivitetene i Suldalslågen

  Bakgrunn Bakgrunn for prøvereglementene og aktivitetene i Suldalslågen. Det opprinnelige manøvreringsreglementet for Ulla-Førreverkene førte til ulemper for laksen. ... ivaretar laksens behov og samtidig legger til rette for utnyttelse av kraftpotensialet. Lakseforsterkingsprosjektet i Suldalslågen (LFS), et samarbeidsprosjekt mellom mange instanser og organisasjoner, ble

 • Investerer i gasskraft i Tyskland

  ventet å starte høsten 2005 med planlagt ferdigstillelse høsten 2007. Før byggingen kan ta til, er prosjektet avhengig av endelig godkjenning fra tyske myndigheter.   Gasskraftverket vil få en kapasitet på ... to eierne vil i utgangspunktet disponere en produksjonskapasitet tilsvarende sin eierandel. Prosjektselskapet vil inngå avtaler om gassleveranser for å dekke kraftverkets produksjon.   Kontaktpersoner:

 • Statkraft presenterer klima for næringslivet

  Næringslivet og bedriftsledere er avgjørende i overgangen til en lavkarbonøkonomi. Jeg startet dette prosjektet for å gi en uavhengig, tydelig, logisk og overbevisende analyse av status for klimavitenskapen ... klimarapporten, og DNV GL, Royal Dutch Shell og Tata Consultancy Services er blitt med som sponsorer i samarbeidsprosjektet. Rapporten er produsert av Xyntéo. Temperaturene stiger En konklusjon i rapporten er at temperaturene

 • Statkraft bygger sitt tredje vannkraftverk i Tyrkia

  produsere 1,4 TWh årlig, tilsvarende strømforbruket i 460 000 tyrkiske hjem. Investeringsrammen for prosjektet er rundt NOK 4 milliarder kroner. (PRESSEMELDING - Oslo, 16. september 2011) Cetin er lokalisert ... østerrikske selskapet Andritz Hydro er innstilt som leverandør av det elektro-mekaniske utstyret. Prosjektet vil i byggeperioden sysselsette rundt 1500 arbeidere. - Cetin kraftverk mer enn firedobler Statkrafts