Foto og video: Getty Images

Solen er en mellomstor og kraftfull stjerne. Oftest er de sammen i par, stjernene.

Foto og video: Getty Images

Vår sol er alene. Men den har jorden som nabo – og alle oss som bor her...

Foto og video: Getty Images

... og vi verdsetter hver eneste lille solstråle.

Solens vidunderlige kraft

 

Solen er jordens desidert største energikilde. Og utbyggingen av solkraftanlegg øker raskere enn noensinne tidligere. Fortsetter denne utviklingen, kan nesten en tredjedel av verdens elektrisitetsbehov bli dekket av solenergi innen 2040.

– Solen er en nærmest utømmelig energikilde, sier solforsker Pål Brekke.

Den anerkjente seniorrådgiveren ved Norsk Romsenter er blant dem i Norge som kan aller mest om solens kraft. Og for en kraft det er.

– Energimengden som solen sender ut i verdensrommet på ett sekund, er nok til å holde hele Norge med strøm i over 600 millioner år!

Med en far som jobbet ved Solobservatoriet på Harestua i Lunner kommune, har veien til solen alltid vært kort for Pål Brekke.

Han var blant annet nestleder for SOHO-prosjektet til romforskningsinstitusjonene ESA og NASA – om satellitten som ble skutt opp i 1995 og fortsatt går i bane rundt sola.

Etter et langt liv med solforskning får han fortsatt stjerner i øynene av å tenke på hva solen betyr for oss.

Pål Brekke
Pål Brekke

– Solen ser kanskje rolig og kjedelig ut for oss her nede på jorden. Men fra verdensrommet kan vi se at den er en meget dynamisk stjerne som "hoster og harker" hele tiden. Den slynger ut skyer med ladet gass, høyenergetiske partikler og store mengder røntgen- og UV-stråling. Slike solstormer kan slå ut deler av vårt teknologibaserte samfunn, skade satellitter og være dødelige for astronauter på vei til månen eller Mars.

Voldsomme, nærmest ufattelige krefter er i sving. Solen har en effekt på 385 millioner milliarder milliarder watt. Det hadde nok fått fart på solcellepanelet på hytta!

Heldigvis mottar jorden bare en mindre del av solenergien. Men vi får mer enn nok, ifølge Brekke.

– Hvert år mottar jordkloden 15.000 ganger mer energi enn menneskene i verden bruker, sier han og legger til:

– Når du tenker på all den energien solen hele tiden bombarderer jorden med, er det ikke så rart at bruken av denne energikilden vokser raskt innenfor produksjon av elektrisitet.

Visste du at sollys bidrar til økt produksjon i kroppen av serotonin, signalstoffet som påvirker humøret ditt?

Solkraft – en del av klimaløsningen

For ti år siden utgjorde solkraft bare en brøkdel av energiproduksjonen i verden. Nå vokser kraftproduksjon fra solceller raskere enn alle andre energiformer.

Men solenergi har jo vært der hele tiden. Hvorfor har den først nå blitt så attraktiv?

– Fordi solkraft er en del av selve løsningen. Skal vi nå klimamålene, er vi nødt til å bruke alle fornybare energikilder. Og den siste tiden har kostnadene ved solkraft falt dramatisk og gjort denne energiformen mer effektiv og attraktiv, sier Hilde Holden, fungerende leder av strategiavdelingen i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa.

– I Statkraft fokuserer vi mest på store solkraftprosjekter, men det som er fint, er at du også kan ha solkraftanlegg på hytta eller på taket av bilen. Det er et bredt spenn av muligheter med solceller.

Hilde Holden
Hilde Holden

Solkraft er en klimavennlig, grønn energikilde som ikke forurenser. Energiformen øker i omfang i Norge, men har først og fremst fått fotfeste globalt. I fattige land med områder uten tilknytning til el-nettet er solen nå en av hovedkildene til strøm.

Sammen med vind er solkraft også den billigste energikilden i verden. Reduserte produksjonskostnader for solceller, kombinert med en stigende etterspørsel etter fornybar energi, gjør at solkraftproduksjonen øker raskere enn alle andre energiformer.

– Vi har ventet lenge på at solkraft skal være billig og lønnsomt. Men nå er det ordentlig trykk på sol fra vår side, sier Holden.

Ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario vil solkraft på sikt overgå andre fornybare energiformer og bli verdens største elektrisitetskilde innen 2035.

Men hva om det ikke er sol?

– En av hovedutfordringene med sol er at vi bare kan produsere kraft når den skinner. Derfor gir solen oss både en utfordring og en mulighet. Det gjelder å bruke fordelene den har, sier Hilde Holden.

At man ikke alltid kan produsere strøm når man vil, gjør at produksjonen blir ujevnt fordelt. Heldigvis finnes det metoder for å sikre en god strømproduksjon gjennom hele døgnet.

– Vi har en markedsorganisasjon med folk som er veldig gode på energidisponering og -trading, og vi har team som er gode på å beregne strømproduksjon og -etterspørsel på kort og lang sikt. De lager avtaler og sikrer at man har nok produksjon hele døgnet året rundt, sier Holden.

En annen mulighet for å sikre strøm er såkalte hybridprodukter. Ved stor produksjon av solkraft kan overskuddet for eksempel lagres i et batteri. Dermed kan man porsjonere ut kraften når det er behov for strøm.

Visste du at 174 kvadrillioner (tusen trilliarder) watt med solenergi treffer jorden til enhver tid?

Satser stort på solkraft

Fremtiden ser i det hele tatt lys ut for energiformen solkraft. Statkraft satser for fullt og har trappet opp investeringene i solenergi, blant annet gjennom oppkjøpet av Solarcentury i 2020. Avtalen er en milepæl for Statkraft og et viktig steg på veien til å spille en ledende rolle innenfor global sol- og vindkraft.

Solarcentury er en pioner innenfor solkraft og en stor internasjonal aktør med solparker i en rekke land. Fra før hadde Statkraft solkraftanlegg blant annet i Nederland og Irland, men i et helt annet omfang enn Solarcentury.

– Solarcentury har bygget mange flere solkraftprosjekter enn Statkraft og bringer med seg dyktige folk med kompetanse om sol, prosesser og rutiner. Statkraft har sine styrker, Solarcentury har sine. Sammen skal vi bli helt rå til å utvikle mye solkraft! Vi har samme ambisjon, engasjement og visjon for klimasaken. Det synes jeg er ganske kult, sier Hilde Holden.

Norge er imidlertid ikke Statkrafts hovedmarked for solkraft. Det er først og fremst markeder med gunstige solforhold, som for eksempel Spania. Holden ser imidlertid ikke bort fra at det blir flere prosjekter i Norge på sikt.

– Med bedre batterier og solceller kan Norge bli mer aktuelt. Hvem vet, kanskje vi i fremtiden kjører rundt på norske veier med solceller på taket av elbilen? spør hun med et smil.

Men når smiler Hilde Holden aller mest? Ute i sola, så klart. Og som nordmenn flest – helst på fjellet.

– Med hvite snøvidder som glitrer i solen!

Sted: Cáceres, Spania
Foto: Statkraft

Solparken Talayuela i Cáceres i Extremadura-regionen i Spania er en av de største i Europa. Med mer enn en million solcellepaneler har anlegget en ytelse på 300 MWp og produserer årlig om lag 600 GWh. Denne solkraftparken var en av de mange som inngikk i Statkrafts oppkjøp av Solarcentury i 2020.