Chile er et land med naturgitte, gode forutsetninger for utbygging av fornybar kraft. Men det er mange hensyn å ta, både til natur og mennesker.

Sted: Chile
Foto: Peter Gibson

Video øverst: Shutterstock

Kraftutbygging
og relasjonsbygging
hånd i hånd

Et hellig tre har gitt utfordringer for Statkrafts utbygging av ny vannkraft i Chile, men med å utvikle gode relasjoner til lokalsamfunnene og vise respekt for mapuchekulturen er byggingen av det nye elvekraftverket nå halvveis gjennomført.

Geografi og naturressurser gjør Chile til et ideelt land for fornybar kraftproduksjon, ikke minst for vannkraft. Og for å nå sine ambisiøse klimamål trenger Chile et energiskifte.

Statkraft deltar i omstillingen med tre vannkraftverk i drift og har planer om å bidra ytterligere med fornybar kraft i det langstrakte, søramerikanske landet.

Rucatayo vannkraftverk
Elvekraftverket Rucatayo ligger ved elven Pilmaiquén om lag 36 kilometer øst for byen Osorno i Chile. Kraftverket har vært i drift siden 2012. (Foto: Statkraft)

Byggingen av det nye elvekraftverket Los Lagos ved Pilmaiquén-elven i provinsen Osorno tok til i 2019, og anlegget skal stå ferdig i andre halvdel av 2023.

Et nytt vannkraftanlegg oppfattes imidlertid ikke alltid som en kjærkommen ny nabo for et lokalsamfunn. Derfor må utbyggingen gjennomføres med respekt, varsomhet og god kommunikasjon med den berørte lokalbefolkningen.

Chile er en nasjon med sterke kulturelle og åndelige tradisjoner og med en rekke urfolksamfunn i områdene der naturressurser finnes.

Der naturen er hellig

Los Lagos-prosjektet har fått all nødvendig miljøgodkjenning av chilenske myndigheter, men Statkraft-teamet skjønte likevel tidlig at det trengtes ekstra hensyn og oppmerksomhet knyttet til urbefolkningen i området – og ikke minst til de eviggrønne Canelo-trærne som blir betraktet som hellige i mapuchekulturen. Mapuche er den største urfolksgruppen i dagens Chile.

– Mapuchefolket i Los Lagos bruker bladene fra Canelo-trærne i seremonier og til medisinske formål, forklarer Statkrafts landsjef for Chile, María Teresa González.

María Teresa Gonzalez
María Teresa González (Foto: Statkraft)

Ifølge FNs REDD-program, der målet er å redusere utslipp fra avskoging og motvirke forringelse av skog i utviklingsland, regnes de spesielle Canelo-trærne i Chile som en verdifull biologisk skatt av stor betydning for lokalsamfunnene og mapuchekulturen.

For mapuchene er naturen hellig, og de tror ikke menneskene er overlegne den naturen som omgir dem.

Det ble Statkraft-teamet raskt klar over da de satte i gang med å bygge det nye vannkraftanlegget i et område omgitt av urbefolkning og rikelig med skog.

– At Statkraft rykket inn og skulle bruke naturen til å skape elektrisk kraft, og dertil måtte gjøre visse endringer i landskapet og fjerne noe vegetasjon for å bygge anlegget, betød at vi trengte å få en god forståelse av mapuchefolkets tro og tradisjoner. Så teamet vårt fikk kulturell opplæring, og vi satte oss fore å bygge sterke relasjoner med lokalsamfunnene, forklarer González.

– Det er spennende å besøke Los Lagos i dag og snakke med lokalbefolkningen og å jobbe sammen med dem for å sikre ny planting av skog i områdene som er berørt av kraftutbyggingen, sier hun.

Mapuche-markering mot flyplass
Folketellingen i Chile i 2017 viste at 1,7 millioner personer regner seg som mapucher. På bildet markerer mapucher sin motstand mot byggingen av en ny flyplass i 2011. (Foto: Shutterstock)

Med 19 prosent av landet dekket av skog er riktig naturforvaltning og bevaring av skog ikke bare viktig av kulturelle hensyn. Det er også viktig for Chiles klimaambisjoner om å være et karbonnøytralt land innen 2050.

Sted: Chile
Foto: Shutterstock

Blomst på Canelo-treet, som er hellig for mupuchefolket i Chile.

For Chiles største urbefolkning, mapuche, er Canelo-treet hellig. Bladene blir brukt i seremonier og til medisin.

Nye muligheter for lokalsamfunnene

Statkraft har en uttalt forpliktelse og et sterkt engasjement for etisk atferd og bærekraftig utvikling. Når selskapet etablerer seg i nye områder, skal det foregå med en helhetlig tilnærming og en plan for å bringe nye utviklingsmuligheter til folk i berørte nærområder.

For Los Lagos' del omfatter dette flere sosiale investeringsprogrammer som er utformet med sikte på å ha en positiv innvirkning på lokalbefolkningen og deres levebrød, foruten at det tas hensyn til kultur og tradisjoner.

Ett initiativ handler å stimulere flere turister til å besøke området og gi nye inntektsmuligheter for lokalsamfunnene. Dessuten er det planer om å forbedre den lokale infrastrukturen.

Selskapet støtter også opp om teknisk utdanning, blant annet med tanke på at lokal arbeidskraft kan sysselsettes i vannkraftanlegget.

Barn leker i park
Plaza de Pilmaiquén-parken er blitt et yndet sted for unge og eldre. (Foto: Statkraft)

Et annet praktisk eksempel på samfunnsarbeidet til Statkraft-teamet i Chile er den nylig etablerte fritidsparken Plaza de Pilmaiquén, som er utviklet i samarbeid med lokalsamfunnet i Pilmaiquén sør i landet.

Med sine lokale plantevekster og lekeplasser for barn er parken blitt en åpen og innbydende offentlig møteplass.

Alt handler om å skape felles verdier

– Når vi går inn i et nytt område for å skape fornybar kraft fra naturen, gjør vi det med respekt og med en ambisjon om å opprettholde eller heve levestandarden i de omkringliggende samfunnene, enten det er gjennom skogplanting, utdanning eller nye arbeidsmuligheter, sier María Teresa González.

– Statkraft har som mål alltid å sikre at felles verdier blir skapt, uansett hvor vi opererer.

Sted: Pilmaiquén, Chile

Statkraft har som ambisjon å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden. Dette gjør vi gjennom utelukkende å investere i fornybar energi, samt gjennom bærekraftig og ansvarlig adferd.

Lær mer om bærekraft og samfunnsansvar