Investor Relations

Resultat for tredje kvartal

Resultatet for tredje kvartal vil bli offentliggjort 28. oktober 2016 kl. 08.00

Kvartalsrapport Q2 2016

Årsrapport 2015

Se Statkrafts årsrapport på Internett

Årsrapport 2015