Statkraft i verden

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Statkraft har 3700 medarbeidere i over 20 land.

Infographic