Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vår bærekraftsrapportering og publikasjoner

Vi er opptatt av åpenhet rundt våre bærekraftsresultater, og vi har utgitt bærekraftrapporter siden 2003.

 

Vår årlige bærekraftrapport er en del av Statkrafts årsrapport og den er basert på Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Temaene i rapporten er valgt på bakgrunn av vår vesentlighetsanalyse.

Vår rapportering dekker også informasjon som etterspørres av spesifikke lover og rammeverk, for eksempel UK Modern Slavery Act, og vi bruker dette nettstedet for å gi ytterligere informasjon om våre aktiviteter og resultater knyttet til bærekraft.

Når vi utarbeider vårt bærekraftregnskap, samler vi inn data fra selskaper og prosjekter der Statkraft er majoritetseier.