Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Invitasjon til FoU-prosjektforslag

Denne invitasjonen gjelder forslag til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) med søknadsfrist 9. februar 2022 fra Norges forskningsråd. Vi imøteser også forslag til Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

Invitasjonen består av følgende dokumenter:

Frist er for innsendelse av forslag er 19. november 2021.

Del med andre