Jump to content Jump to navigation Jump to search
Folk som jobber sammen
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Invitasjon til FoU prosjektforslag

Denne invitasjonen gjelder kompetanse- og samarbeidsprosjekt-prosjekt (KSP) med søknadsfrist for Norges forskningsråd den 17. februar 2021, samt innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) med frister andre kvartal 2021.

Invitasjonen består av følgende dokumenter:

  • Invitasjon til deltakelse (pdf)
  • Søknadsskjema (excel-ark)
  • Prosjektbeskrivelse (power point-fil)

Grunnet kort tid siden KPN-fristen i september 2020, har vi denne gang fokusert på utvalgte emner. Vi ber spesielt om prosjektforslag innen vannkraft og nye forretningsinitiativ. Mer utfyllende informasjon finner du her (på engelsk).

Frist er for innsendelse av prosjektforslag er 27.november 2020

Kontakt oss