Invitasjon til FoU-prosjektforslag

Denne invitasjonen gjelder forslag til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) med søknadsfrist 9. februar 2022 fra Norges forskningsråd. Vi imøteser også forslag til Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

Invitasjonen består av følgende dokumenter:

Frist er for innsendelse av forslag er 19. november 2021.

Del med andre