Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Invitasjon til FoU prosjektforslag

Denne invitasjonen gjelder kompetanse- og samarbeidsprosjekt-prosjekt (KSP) med søknadsfrist for Norges forskningsråd den 17. februar 2021, samt innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) med frister andre kvartal 2021.

Invitasjonen består av følgende dokumenter:

  • Invitasjon til deltakelse (pdf)
  • Søknadsskjema (excel-ark)
  • Prosjektbeskrivelse (power point-fil)

Grunnet kort tid siden KPN-fristen i september 2020, har vi denne gang fokusert på utvalgte emner. Vi ber spesielt om prosjektforslag innen vannkraft og nye forretningsinitiativ. Mer utfyllende informasjon finner du her (på engelsk).

Frist er for innsendelse av prosjektforslag er 27.november 2020