Jump to content Jump to navigation Jump to search
Lyspære som lyser
Foto: Mikael Kristenson on Unsplash

Åpen innovasjon

Eksterne FoU-partnere er viktige for Statkraft. Vår ambisjon er å samarbeide med de best kvalifiserte nasjonale og internasjonale institusjonene og å inngå partnerskap med relevante virksomheter.

Vi har dyktige folk i Statkraft, men vi vet at gode ideer også oppstår utenfor selskapet vårt. Det er grunnen til at vi samarbeider med oppstartsselskaper, akademikere, forskningsinstitutter og andre virksomheter. Sammen utforsker, tester og skaper vi morgendagens energiløsninger.

Kvinne som smiler

"Vi trenger felles innsats for å bygge kompetanse og utvikle evner for fremtiden."

Ragne Hildrum
Leder for FoU i Statkraft

Våre partnerskap

Samarbeid med oss

Vi ser hele tiden etter relevante samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt med oss!
profile image
Ragne Hildrum
Leder for FoU i konsernet
profile image
Trude Fjeldstad
Porteføljeforvalter for nye forretningsinitiativer


Related content

Kontakt oss