Jump to content Jump to navigation Jump to search
Solcellepaneler, vindturbiner og batterier
Foto: Shutterstock

Grønn hydrogen

Med mer enn hundre års erfaring fra produksjon av fornybar kraft forbereder Statkraft seg nå på å tilby grønn hydrogen.

Vi sikter mot å forsyne elektrolysører med vår fornybare kraft og tilby grønn hydrogen som et klimavennlig og rimelig alternativ til fossilt brensel for industrikunder og bygg- og transportsektorene.

Hydrogenmåler
Foto: Shutterstock

Vi har som mål å tilby:

 • Produksjon av hydrogen på stedet for industrivirksomheter, med bruk av vår fornybare kraft.
 • Produksjon av hydrogen som en kraftressurs for bygg- og anleggssektoren.
 • Produksjon av hydrogen som drivstoff for tungtransport (lastebiler, ferger, skip, tog, busser og annet).
Vanndråper på grønne blader
Foto: Kosma Kurłowicz på Unsplash

Fordeler med grønn hydrogen:

 • Produsert med kraft fra fornybare energikilder: Konvensjonelle produksjonsmetoder går ut på å utvinne hydrogen ved bruk av fossile brensler. Til grønn hydrogen brukes fornybar kraft i elektrolyseprosessen der vann omdannes til hydrogen.

 • Allsidige bruksområder: Hydrogen kan brukes som drivstoff, som energibærer for å generere strøm og varme, og som råstoff i industrielle prosesser og produktfremstilling.

 • Reduserer CO2-utslipp: Å bruke fossilt brensel til å fremstille hydrogen gir klimaskadelige CO2-utslipp til atmosfæren. Gjennom elektrolyse med fornybar kraft er oksygen det eneste biproduktet til hydrogen, og oksygen kan benyttes til andre applikasjoner eller ganske enkelt slippes ut. CO2-utslipp kan også reduseres ved å erstatte fossilt brensel og fossilt råstoff med fornybar hydrogen.

På utkikk etter muligheter for partnerskap?

Å bytte ut fossile brensler med grønn hydrogen krever utvikling og ekspandering av teknologi og infrastruktur. Hvis du ser etter en partnerskapsmulighet innenfor hydrogen, ta kontakt!
profile image
Ulf Eriksen
Avdelingsleder, Hydrogen


Relatert innhold

 • Statkraft blir med i samarbeid om innovasjon på batterier og hydrogen

  Statkraft inngår samarbeid med MoZEES, et norsk forskningssenter om nullutslippsmobilitet.

  Les mer

Kontakt oss