Jump to content Jump to navigation Jump to search
Datasenter
Foto: Shutterstock

Datasentre

Statkraft tilrettelegger for etablering av store datasentre og hjelper investorer til å redusere risiko og minske tiden det tar med å komme i gang.

Vi investerer ikke i tomter, infrastruktur, bygninger eller dataservere, men legger til rette for byggeklare prosjekter, noe som reduserer investorenes økonomiske og driftsmessige utfordringer i betydelig grad. Samtidig reduserer vi også tiden det tar med å komme i gang og være på markedet.

Datasenterbransjen er verdens raskest voksende kraftkrevende industri. I Statkraft har vi samarbeidet tett med kraftintensiv industri i mer enn 120 år. Vår rolle som tilrettelegger for etablering av storskala datasentre er en naturlig videreføring av vår rolle som Europas største leverandør av fornybar kraft.

Investorene bak store datasentre vil dra nytte av vår rike kulturarv, langsiktige stabilitet og enestående ekspertise som Europas kraftstasjon for fornybar energi. Som ledende europeisk leverandør av fornybar kraft kan Statkraft tilby alle slags kortsiktige eller langsiktige kraftkontrakter, kraftkjøpsavtaler (PPA) og markedstilgangstjenester, i det som anses å være det mest velfungerende kraftmarkedet i verden.

Mann stående i eng
Foto: Morten Brun

Atle Haga, leder for Statkrafts data senter virksomhet, på en tomt i Vestfold, Norge.

Vi kan tilby:

 • Pålitelige kraftleveranser i verdensklasse
 • Gunstig klima- og miljøavtrykk
 • Risikoreduksjon for investorer
 • Enkle forretninger

Les mer om våre datasentertomterRelatert innhold

 • Statkraft og Haugaland Næringspark med samarbeid for å tiltrekke flere datasentre til Norge

  Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.

  Les mer

 • Statkraft er tilrettelegger for Googles tomtekjøp i Skien

  Statkraft har inngått et samarbeid med Google om å tilrettelegge for selskapets kjøp av 1.947 mål eiendom i Skien. Google kunngjorde i dag at de har kjøpt eiendommen, men uten umiddelbare planer om å bygge et datasenter. Statkraft har utviklet tomten med ferdige reguleringsplaner og konsesjon for elektrisk tilknytning.

  Les mer

Kontakt oss