Kraft til fremtidens muligheter

Fornybar energi kan gi kraft til all vår industri, alle våre lokalsamfunn, alle våre hjem. Den kan gi kraft til fremtidens muligheter.

Elektrisitet har endret menneskeheten. Den lyser opp hjem, skoler og kontorer. Den muliggjør transport og kommunikasjon. Elektrisitet er uløselig knyttet til måten vi lever, arbeider og utvikler oss som samfunn.

Samtidig er den største kilden til elektrisitet - fossilt brennstoff – også det som truer planeten vår. Energiforbruk og produksjon representerer 75 prosent av verdens klimagassutslipp. Mer enn 80 prosent av vår energi er fortsatt avhengig av fossilt brennstoff. Det er en prosentandel som ikke har endret seg på 30 år.

Verden må løse klimakrisen. Samtidig skal nær en milliard mennesker få tilgang til elektrisitet. Da er ikke fornybar energi en del av løsningen. Det er selve løsningen.

De gode nyhetene er at det kan skje i dag. Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av det verden trenger mest av alt i dag – fornybar energi.

Hver dag går Statkraft-ansatte på jobb for å vise at en verden basert på fornybar energi er mulig. Ikke bare fordi det er riktig, men fordi det er lønnsomt.

Mann som smiler
"Vi har ikke bare forpliktet oss til å bidra i kampen mot klimaendringer. Vi er ‘all in’."
Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef