Søk om sponsormidler fra Statkraft Region Sør

Lag, foreninger og organisasjoner innenfor området til Statkraft Region Sør kan søke om sponsorsamarbeid for årene 2020-2022.

Vi støtter kun lag, foreninger og organisasjoner i våre vertskommuner Suldal, Hjelmeland, Odda, Kvinnherad, Jondal, Ullensvang, Kvam, Ulvik, Eidfjord, Sauda, Nore og Uvdal, Øvre Eiker, Tokke, Vinje, Nome og Tinn.

Våre fremtidige samarbeidspartnere vil være engasjert innenfor disse områdene:

 • Aktiviteter for barn og unge innenfor idrett, miljø og kultur
 • Ikke-statlige organisasjoner (NGOer) innenfor naturvern, miljø og klima
 • Utdanning, forskning og utvikling

Statkraft har som ambisjon å støtte tiltak som er til det beste for samfunnet, våre partnere og oss selv som selskap. Statkraft vil være interessert i å være med i sponsorsamarbeid der vi kan oppnå positiv synlighet, utvikle viktige relasjoner og bygge renommé og profil.

I tillegg ønsker vi at samarbeidet skal engasjere våre ansatte. Det vil også være spesielt interessant å delta i prosjekter og arbeider som har en tilknytning til vår kjernevirksomhet innenfor ren og fornybar energi.

Vi inngår ikke sponsoravtaler med enkeltpersoner, politiske organisasjoner, religiøse organisasjoner eller organisasjoner, lag, foreninger, stiftelser og annet som ikke har sammenfallende verdisyn med Statkraft, eller som har en risikoprofil som selskapet ikke ønsker å bli assosiert med.

Søknaden må inneholde følgende punkter:

1. Opplysninger om lag/forening/organisasjon

 • Laget/foreningen/organisasjonens navn
 • Adresse
 • Kommune
 • Antall medlemmer
 • Navn på leder, samt lederens telefonnummer og epostadresse
 • Navn på kasserer, samt kassererens telefonnummer og epostadresse
 • (Mail-adressene skal tilhøre laget/foreningen/organisasjonen og ikke være private.)
  •  Kontonummer i bank til bruk ved eventuell tildeling av sponsormidler 

 

2. Informasjon om virksomheten og begrunnelse for søknaden
For å bli vurdert for sponsorsamarbeid må det utarbeides en skriftlig søknad. I tillegg til å forklare formålet med å motta sponsormidler må det gis informasjon om hva sponsorengasjementet kan tilføre Statkraft og på hvilken måte Statkraft kan ha nytte av det i sin markedsføring:

– Kort beskrivelse av organisasjonen og dens visjon/mål
– Presentasjon og tydeliggjøring ut fra Statkrafts perspektiv av de fordeler Statkraft vil oppleve i sponsorsamarbeidet
– Hvordan ser dere på Statkraft som en mulig samarbeidspartner? 

3. Vedlegg 
Følgende vedlegg må legges ved søknaden:

– Årsmelding og regnskap for 2018
– Aktivitetsplan for 2019
– Hovedaktiviteter i 2019-2020

Søknadsfristen er 15. august 2019.

Søknaden med vedlegg sendes på epost til anita.laerum@statkraft.com.

Søknaden og vedlegg kan alternativt sendes i brev til:

Statkraft Energi AS
v/Anita Lærum
Storvegen 119
3880 Dalen