Sponsorater og samarbeid

Statkrafts sponsorater og samarbeidsavtaler er en viktig del av vår kommunikasjon og markedsføring. Sponsorvirksomheten skaper gode arenaer og møteplasser for eksterne relasjoner og ansatte. Statkraft er aktiv sponsor innen sport, kultur, miljøvern og på det humanitære feltet.

Våre verdier – kompetent, ansvarlig og nyskapende – ligger til grunn for valget av samarbeidspartnere. Vi er opptatt av at sponsoravtalene har en tydelig tilknytning til Statkrafts forretningsmessige mål og virksomhet. Avtalene utformes slik at de gir gjensidig nytte for partene.

Sponsorvirksomheten er innrettet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Hensikten er å nå ut der Statkraft er til stede og hvor vi kan være med på gjøre en forskjell.

Sport

Sport handler om prestasjoner, energi og entusiasme, og Statkraft har valgt å støtte utvalgte idretter og -begivenheter.

Våre regionskontorer har samarbeid med en rekke arrangementer og idrettslag lokalt der vi har virksomhet.

Kultur

Statkraft støtter kultur både internasjonalt, nasjonalt og lokalt gjennom korte og lengre samarbeidsprosjekter. Flere av våre lokaler og kraftverkshaller er også gode arenaer og velegnet for konserter og andre kulturopplevelser. For tiden er Statkraft hovedsamarbeidspartner med Den Norske Opera & Ballett.

Organisasjoner/NGO-er

Samfunnsansvar er en del av Statkrafts overordnede strategi. Med tilstedeværelse i mer enn 20 land og 3400 ansatte er Statkraft en global aktør med lokal kunnskap, og som Europas største innen fornybar energi ønsker vi å være med på å utgjøre en forskjell.
Miljøvernorganisasjonene WWF Norge, Bellona og Norges Naturvernforbund er dialogpartnere og viktige aktører med kritisk blikk på samfunnsansvar og vår virksomhet. Dette er en driver for å gjøre vår kjerneaktivitet bedre og mer effektiv.
Vår internajsonale virksomhet setter også økt fokus på humanitære forhold, hvilket er årsaken til at vi også har et samarbeid med Røde Kors.

Søknad om samarbeid

Statkraft vil avstå fra å inngå nye partner/sponsorsamarbeider for 2017. Søknadskjemaet for søknad om sponsor stønad vil evt. bli vurdert åpnet i 2018.

Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner, politiske organisasjoner og religiøse organisasjoner.