Samfunnsansvar

Statkraft arbeider for å utøve samfunnsansvar i alle våre aktiviteter. Kort sagt betyr dette av vi skal levere elektrisitet og oppvarming basert på miljøvennlige energikilder, bruke bærekraftige, trygge og effektive produksjonsmetoder og opptre på en etisk ansvarlig måte.

For å lykkes med dette må vi arbeide strukturert og systematisk med alle problemstillinger knyttet til samfunnsansvar og integrere dette arbeidet i alle relevante prosesser i selskapet, som for eksempel innkjøp, oppkjøp, prosjektutvikling og drift av anlegg.

I vårt arbeid med samfunnsansvar støtter vi oss på internasjonalt anerkjente initiativer og standarder som FNs Global Compact, IFCs Performance Standards on Environmental & Social Sustainability og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Samfunnsansvar er en sentral del av Statkrafts styringssystem, The Statkraft Way. Systemet legger til rette for en strukturert og koordinert håndtering av konsernets samfunnsansvar, og systemet blir jevnlig evaluert og tilpasset nye krav og utfordringer.

Statkrafts styrende dokumenter beskriver hvordan konsernets samfunnsansvar skal ivaretas på forskjellige områder. Noen viktige dokumenter som beskriver Statkrafts forpliktelser innen samfunnsansvar er presentert nedenfor:

Statkrafts årsrapport har mer informasjon om konsernets forpliktelser, aktiviteter og resultater innenfor samfunnsansvarsområdet.