Organisasjon

Organisasjonskart konsernledelsen

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Konsernsjef: Christian Rynning-Tønnesen 

Konserndirektør for finans: Irene Egset

Konserndirektør for konsernstabene: Jon Vatnaland

Konserndirektør for kraftproduksjon: Hilde Bakken

Konserndirektør for internasjonal kraft: Jürgen Tzschoppe

Konserndirektør for European wind and solar: Steinar Bysveen

Konserndirektør for marked og IT: Hallvard Granheim