Organisasjon

Organisasjonskart konsernledelsen

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Konsernsjef: Christian Rynning-Tønnesen
Konserndirektør for Finans: Irene Egset
Konserndirektør for Konsernstaber: Jon Vatnaland
Konserndirektør for Kraftproduksjon: Hilde Bakken
Konserndirektør for Internasjonal kraft: Jürgen Tzschoppe
Konserndirektør for Vind- og solkraft Europa: Steinar Bysveen
Konserndirektør for Marked og IT: Hallvard Granheim