Organisasjon

Organisasjonskart konsernledelsen

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Konsernsjef: Christian Rynning-Tønnesen 

Konserndirektør for finans: Irene Egset

Konserndirektør for konsernstabene: Jon Vatnaland

Konserndirektør for Kraftproduksjon: Hilde Bakken

Konserndirektør for Internasjonal kraft: Jürgen Tzschoppe

Konserndirektør for Vindkraft, teknologier og strategi: Steinar Bysveen

Konserndirektør for Markedsoperasjoner og IT: Hallvard Granheim