Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Songa og Trolldalen dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Songavatn med Songa og Trolldalen dammer er et oppstrøms vannmagasin i Tokkestrengen i Vestfold og Telemark fylke. Begge dammene gjennomgår omfattende rehabiliteringsarbeid. Arbeidet startet opp sommeren 2017 og skal være ferdig høsten 2020.

Statkraft rehabiliterer Songa og Trolldalen dammer. Arbeidene omfatter i hovedsak plastring av nedstrøms damsider og damkrone på Songa og Trolldalen dammer. Utover arbeid på dammene blir det etablering og drift av steinbrudd for uttak av masser til damarbeidene samt etablering av rigg med brakker og verksted, anleggsveier og mellomlager for masser

Arbeidene gjennomføres som sesongarbeider fra vår til høst/vinter.

Anleggsområdet er generelt avstengt for allmennheten. Spesielt farlige områder, som steinbrudd, er markert/inngjerdet.

Songaveien vil i hovedsak bli holdt åpen for allmenn ferdsel i anleggsperioden. Trafikksikringstiltak i form av trafikkregulering er nødvendige for å ivareta sikkerheten til allmenheten i forbindelse med anleggstransport til og fra dammene. Veien brøytes dersom det pågår arbeider utover høst/vinter frem til slutten av januar. I perioder veien brøytes blir den stengt for all trafikk utover anleggstrafikk til damarbeidene.

 

Prosjektleder: Jon Aarbakk

+47 35079525
+47 90886110
Jon.aarbakk@statkraft.com  

 

 

Songa vannkraftverk
Songa og Trolldalen dammer
Anita Lærum

Songa vannkraftverk

Nøkkeltall

 • Oppstart av arbeidet sommeren 2017
 • Ferdigstilling høsten 2020
 • Songa og Trolldal dammer ble bygget i 1958-1963 under Tokkeanlegget og sender vann videre til fire kraftstasjoner i vannveien; Songa, Vinje, Tokke og Hogga
 • Songadammen var, den gang den ble bygget, Nord Europas største steinfyllingsdam med sine 1 100 meter
 • Songa vannkraftverk
  Songa
  Anita Lærum

  Songa vannkraftverk

 • Songa vannkraftverk
  Songa
  Anita Lærum

  Songa vannkraftverk

 • Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen.
  Songa

  Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen.

 • Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen.
  Songa

  Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen.

 • Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen
  Songa

  Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen

 • Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen.
  Songa

  Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen.

 • Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen
  Songa

  Rehabiliteringsarbeidet i 2019-sesongen

Utforsk virksomheten vår i Norge