Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kalhovd, Strengen og Grotte dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden for Kalhovd og Strengen dammer, et omfattende oppgraderingsprosjekt i reguleringsområdet til Mår kraftverk i Tinn kommune. Her vil du finne informasjon om prosjektet, fremdrift og kontaktinformasjon.

Om oppgraderingsprosjektet

Statkraft skal gjennomføre en omfattende oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer tilhørende Mår kraftverk. Dagens dammer tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet, og Statkraft skal derfor gjennomføre en omfattende oppgradering av damanleggene.

Følgende dammer skal oppgraderes:

 • Kalhovd dam:
  Platedam ferdig i 1948, ca 375 m lang, største høyde 15 m
 • Strengen dammer (I, II, III)
  Platedam ferdig i 1948, total lengde ca 655 m, største høyde 14 m
 • Grotte dam:
  Plate/hvelvdam ferdig i 1948, 275 m lang, største høyde 12 m
  Inntaksmagasin for Mår kraftverk, 820 m fall / 180 MW / 1,1 TWh

Involverte

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt Statkraft å gjennomføre prosjektet fordi dagens dammer ikke tilfredsstiller nye og strengere krav til damsikkerhet.

Statkraft Energi AS drifter og vedlikeholder damanleggene ved Kalhovd, Strengen og Grotte på vegne av Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) som er konsesjonær. Norconsult er rådgiver for prosjektet og Brødrene Alseth har kontrakt for oppgraderingen.

Siste prosjektoppdateringer

10 jan., 2024
Vinterpause på Kalhovdvegen

Anleggsarbeidene på Kalhovdvegen har tatt vinterpause frem til slutten av mars.

Ytterligere informasjon om oppstart av anleggsarbeidene langs veien, og endelig dato for åpning for normal trafikk vil bli annonsert her i slutten av juni 2024. 

31 okt., 2023
Vei stengt for trafikk fra 1-2. november

I forbindelse med anleggsarbeid vil Kalhovdvegen være helt stengt for trafikk fra onsdag 1. november kl 07:00 til torsdag 2. november kl 19:00. Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Mats Nilsen, tlf. 418 68 686

28 jun., 2023
Rutetider for MB Mårfjord

Som følge av arbeidene med oppgradering av Kalhovdvegen er rutetidene for MB Mårfjord tilpasset åpningstidene for vegen. Tidspunkt for gjennomkjøring korresponderer med båtens rutetider.

Rutetider for MB Mårfjord for sommer 2023: 
http://www.maarfjord.no eller på MB Mårfjord sine facebook-sider.

28 jun., 2023
Åpningstider Kalhovdvegen

På strekningen mellom Steinsbøle og Kalhovd vil det i 2023 pågå anleggsarbeider. 
Følgende åpningstider gjelder for denne strekningen:

Prosjektets fremdriftsplan

 • 2023

  Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. Plan for trafikkavvikling vil bli annonsert. I tillegg vil det foregå noen forberedende arbeider på damanleggene.

 • 2024

  Oppgradering Kalhovdveien fra Steinsbøle til Grotte. Plan for trafikkavvikling vil bli annonsert. I tillegg vil det foregå noen forberedende arbeider på damanleggene.

 • 2025

  Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende veivedlikehold.

 • 2026

  Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende veivedlikehold.

 • 2027

  Oppgradering av Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende veivedlikehold.

 • 2028

  Prosjektavslutning Kalhovd, Strengen og Grotte dammer. Løpende vedlikehold Kalhovdveien.

Kontakt oss for mer informasjon:

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt
Man
Mats Nilsen
Prosjektleder