Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kvinesheia vindpark

Norge / Vindkraft / Prosjekt

Kvinesheia vindpark fikk endelig stadfestet konsesjon i 2016. Av flere årsaker ble prosjektet ikke realisert på det tidspunktet. Statkraft bearbeidet prosjektet videre i 2018 og la fram et revidert prosjekt i 2019 med betydelig mindre inngrep i naturen, men med 50 % mer produksjon. Søknaden om en nødvendig forlengelse av tidspunktet for idriftsettelses ble endelig avslått av OED i mars 2021. Det vil bli vurdert om det arbeidet som er lagt ned i prosjektet kan benyttes som grunnlag til å realisere kraftverket under det nye konsesjonsregimet som er til behandling i Stortinget.

Den planlagte vindparken er lokalisert til kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Agder. Parken var planlagt med 15 vindturbiner, effekt på 90 MW og årsproduksjon på om lag 300 GWh.

Konsesjonen for 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge