Jump to content Jump to navigation Jump to search
Vindpark
Norge
Christian Houge

Harbaksfjellet vindpark

Norge / Vindkraft / Prosjekt

Harbaksfjellet vindpark ligger i Åfjord i Trøndelag fylke.

Harbaksfjellet vindpark inngår i Fosen Vind, som er Europas største vindkraftprosjekt på land. Parken vil omfatte 43 vindturbiner. Hver turbin vil ha en effekt på 4,2 MW, som til sammen gir en installert effekt på 180,6 MW. Planlagt årsproduksjon er 548 GWh.

Byggingen av vindparken tok til i 2018, og ferdigstillelse er planlagt i 2020.

Les mer om prosjektet Fosen Vind her.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 52,1 %
Nordic Wind Power DA 40 %
TrønderEnergi 7,9 %

 

Fra bygginen av Roan vindpark i prosjektet Fosen Vind.
Roan Vindpark
Ole Martin Wold

Fra byggingen av Roan vindpark i prosjektet Fosen Vind.

Nøkkeltall

  • Antall turbiner: 43
  • Planlagt årsproduksjon: 548 GWh
  • Installert effekt: 180,6 MW
  • Planlagt ferdigstillelse: 2020

Utforsk virksomheten vår i Norge

Kontakt oss