Jump to content Jump to navigation Jump to search
Vindpark
Norge
Statkraft

Hitra vindpark

Geitfjellet vindpark

Norge / Vindkraft / Prosjekt

Geitfjellet vindpark ligger i Snillfjord i Trøndelag fylke.

Geitfjellet vindpark inngår i Fosen Vind, som er Europas største vindkraftprosjekt på land. Parken vil ha 43 vindturbiner med rotordiameter på 136 meter. Installert effekt blir 180,6 MW, og forventet årsproduksjon er 548 GWh.

Byggingen av vindparken tok til i 2018, og ferdigstilles i 2020.

 

Foto: Ole Martin Wold
Foto: Ole Martin Wold

Les mer om prosjektet Fosen Vind her.

Selskap Eierandel
Statkraft 52,1 %
Nordic Wind Power DA 40 %
TrønderEnergi 7,9 %

 

Geijtfjellet vindpark
Geijtfjellet
Ole Martin Wold

Nøkkeltall

  • Antall turbiner: 43
  • Planlagt årsproduksjon: 548 GWh
  • Installert effekt: 180,6 MW
  • Planlagt ferdigstillelse: 2020

Utforsk virksomheten vår i Norge

Kontakt oss