Jump to content Jump to navigation Jump to search
Vindpark
Norge
Statkraft

Hitra vindpark

Geitfjellet vindpark

Norge / Vindkraft / Prosjekt

Geitfjellet vindpark ligger i Snillfjord i Trøndelag fylke.

Geitfjellet vindpark inngår i Fosen Vind, som er Europas største vindkraftprosjekt på land. Parken vil ha 30 vindturbiner med rotordiameter på 136 meter. Installert effekt blir 126 MW, og forventet årsproduksjon er 443 GWh.

Byggingen av vindparken tok til i 2018, og ferdigstillelse er planlagt i 2020.

 

Foto: Ole Martin Wold
Foto: Ole Martin Wold

Les mer om prosjektet Fosen Vind her.

Selskap Eierandel
Statkraft 52,1 %
Nordic Wind Power DA 40 %
TrønderEnergi 7,9 %

 

Geijtfjellet vindpark
Geijtfjellet
Ole Martin Wold

Nøkkeltall

  • Antall turbiner: 30
  • Planlagt årsproduksjon: 443 GWh
  • Installert effekt: 126 MW
  • Planlagt ferdigstillelse: 2020

Utforsk virksomheten vår i Norge

Kontakt oss