Jump to content Jump to navigation Jump to search
Elv
India
William Wootton

Tidong Elv

Alta besøkskraftverk

Norge / Vannkraft / Besøkssenter

Besøk Altadammen i Sautso med guidet omvisning!

Alta kraftverk finner du 46 km fra Alta i Troms og Finnmark fylke. Veien til kraftverket og Tverrelvdalen tar av fra E6 fire kilometer nord for Alta, men veien opp til Alta kraftverk er ikke åpen for alminnelig ferdsel.

Omvisninger arrangeres hele året av lokale turoperatører. Det er ingen omvisning i selve kraftverket.

Altadammen i Finnmark
Altadammen i Finnmark sett fra luften.

Ta kontakt med Henriette Bismo Eilertsen, North Adventure, på tlf. 90 19 27 76 eller henriette@northadventure.no for mer informasjon.

Utforsk virksomheten vår i Norge

Kontakt oss