Jump to content Jump to navigation Jump to search
solar energy park
Nederland
Ole Martin Wold

Rundedal solar energy park

Lange Runde solpark

Nederland / Solkraft / Kraftverk

Statkraft ferdigstilte i 2017 den største solparken som er bygd i Nederland. Parken ligger nordøst i landet på et landområde som er eid av Emmen kommune.

 • 2017
  Første driftsår
 • 14 MW
  Installert effekt
 • 13,5 GWh
  Årlig produksjon

Som en av de første kommunene i Nederland hadde Emmen besluttet å utvikle solparker for å bidra til det nasjonale energiskiftet.

Solparken består av 118 200 First Solar serie 4 tynnfilmspaneler med en nominell effekt på 120 W hver. Solparken dekker et areal på 170 mål, og stativene med moduler rager på det høyeste nær tre meter opp.

Lange Runde solpark begynte å levere strøm til det lokale nettet i desember 2017. Anlegget genererer nok strøm til å dekke årsbehovet til om lag 4 000 lokale husstander.

I september 2018 solgte Statkraft aksjemajoriteten i solparken til en tredjepart, Blue Elephant Energy. Som minoritetseier har Statkraft imidlertid fortsatt ansvar for å ivareta hensynet til lokale interessegrupper, mens Blue Elephant Energy har ansvar for ledelse og drift av solparken.

Selskap Eierandel
Statkraft 10 %
Blue Elephant Energy 90 %
 • solpark
  Nederland
  Ole Martin Wold

  Lange Runde solpark

 • solpark
  Nederland
  Ole Martin Wold

  Lange Runde solpark

 • solpark
  Nederland
  Ole Martin Wold

  Lange Runde solpark

Utforsk virksomheten vår i Nederland

Kontakt oss