El-sikkerhetsinstrukser Statkraft

Statkrafts instrukser for arbeid på eller ved elektriske anlegg i Norge

Tittel Størrelse Type
Ansvarlig for arbeid (AFA) og utpeker av AFA 0,2MB .PDF
Retningslinjer for el-sikkerhet 0,4MB .PDF
Arbeid under spenning 0,2MB .PDF
Leder for kobling (LFK) 0,2MB .PDF
Kobler 0,3MB .PDF
Leder for sikkerhet (LFS) 0,2MB .PDF
Instruks for overvåker i høyspenningsanlegg 0,1MB .PDF
Skjema for utpeking av overvåker i høyspenningsanlegg 0,1MB .PDF
Risikovurdering - samsvarserklæring - innmelding til systemansvarlig 0,2MB .PDF
Retningslinjer for driftsmerking og stasjonsbetegnelse 0,2MB .PDF