Fakta om Statkraft

  • Ledende i Europa på fornybar energi
  • Norges største og Nordens tredje største kraftprodusent
  • Kjernevirksomhet innen vannkraft, vindkraft, biomasse og fjernvarme
  • Opprettet selskapet Silva Green Fuel sammen med Sødra for å utvikle andregenerasjons biodrivstoff.
  • Betydelig aktør på de europeiske energibørsene, spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel og origination
  • 372 kraftverk med en samlet installert effekt på 19 269 MW, og 29 fjernvarmeverk med en installert effekt på 774 MW.
  • Samlet årlig kraftproduksjon 66 TWh, fornybar andel utgjør 99%
  • 69 % av installert effekt er  i Norge, deretter følger Europa utenom Norden med 16 %, Sverige med 8% og resten av verden med 6%.  
  • Leverer mer kraft til norsk industri enn noen gang. Årlig cirka 20 TWh
  • Bygger ut vannkraft i vekstmarkeder utenfor Europa
  • Bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge, sammen med Trønder Energi og Nordic Wind Power DA.
  • Konsernet hadde i 2016 en brutto omsetning på 51 milliarder kroner
  • 3800 medarbeidere og virksomhet i 16 land
  • Heleid av den norske stat

Statkraft i verden per 31.12.2016

Statkraft i verden

 (Klikk på bildet for å forstørre)

Kraftverk i konsernet

(Klikk på bildet for å forstørre)

Nedlastninger

Tittel Størrelse Type
Statkraft In Brief .PDF
Statkrafts produksjon .PDF
Statkraft Legal Structure .PDF