Visjon, verdier og strategi

Liten foss

Vi vil møte verdens behov for renere energi.

Visjon

Vi leverer ren energi.

Verdier

  • Kompetent. Bruke kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.
  • Ansvarlig. Skape verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.
  • Nyskapende. Tenke kreativt, identifisere muligheter og utvikle effektive løsninger.

Strategi

I en verden med store klimautfordringer er Statkrafts kjerneprodukt mer etterspurt og verdifullt enn noen gang. Behovet for ren energi skaper betydelige vekstmuligheter. Statkraft har en unik posisjon for å ta del i denne veksten, og vil utvikle fornybar energi på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling.

Ambisjonen for Statkraft er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Dette skal gjøres ved å utnytte konsernets konkurransefortrinn og kjernekompetanse.

Strategien er basert på vurderinger av markedenes attraktivitet og Statkrafts evne til å skape verdi, og har seks satsingsområder:

  • Europeisk fleksibel kraftproduksjon
  • Energihandel og tjenester
  • Internasjonal kraft
  • Vindkraft
  • Fjernvarme
  • Ny forretningsutvikling i Norge