Statkraft SCA Vind AB

Bilde av Björkhöjden i Sverige.

Statkraft og SCA har konsesjon for seks vindparker i Jämtland og Västernorrland - tre er i drift, en er under bygging og to er i prosjektfasen.

Statkraft eier 60 prosent av selskapet Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som har søkt om konsesjon for sju vindparker i Västernorrland og Jämtland. Dette er en av Sveriges største industriinvesteringer. Prosjektet omfatter 136 km² skogsmark og 360 vindkraftturbiner med en total kraftproduksjon på 3 TWh årlig. Dette gir fornybar energi som erstatter fossile energikilder og reduserer CO2-utlippene med mer enn to millioner tonn årlig.
Statkrafts samarbeidspartner i prosjektet er celluloseselskapet SCA. Selskapet er Europas største private skogseier, og eier store deler av områdene der prosjektselskapet har søkt om vindkraftkonsesjoner.

I desember 2008 søkte SSVAB om konsesjon for å bygge seks vindparker i Jämtland og Västernorrland. Søknadene gjaldt parkene Mörttjärnberget, Stamåsen, Bodhögarna, Ögonfägnaden, Raftsjöhöjden og Björkhöjden-Björkvattnet.  I mai 2011 søkte SSVAB om konsesjon for ytterligere en park, Storhögen i Östersund kommune.

Mörttjärnberget, Stamåsen og Ögonfägnaden er i drift. Björkhöjden bygges nå. Bodhögarna og Björkvattnet er i prosjektfase.