Sverige

  • Statkraft SCA Vind AB

    Statkraft og SCA har konsesjon for seks vindparker i Jämtland og Västernorrland - tre er i drift, en er under bygging og to er i prosjektfasen.

    Bilde av Björkhöjden i Sverige. Vindkraft