Tofte biomasse

Produksjon av biomasse fra tømmer er i full gang på Tofte i Hurum. Trevirke kommer fra hele østlandsregionen til Tofte, hogges til flis og fraktes til fjernvarmeanlegg i Norden og Storbritannia.

Les mer om biomasseproduksjonen på Tofte: