Åpent møte om planene for industritomten på Tofte

Et åpent folkemøte om planene for industritometen på Tofte ble holdt i gamle Folkets hus mandag 7. november 2016.

Se presentasjonen som ble holdt her:

Oppsummering av perioden med demontering av Södra Cell Tofte

Silva Green fuel: Produksjon av 2.generasjons biodrivstoff