Dammer i Hurummarka

Ved kjøpet av industrianlegget på Tofte overtok Statkraft blant annet sju dammer på Hurum. Vedlikehold og tilsyn av disse administreres av Statkraft Tofte.

Etter avtale og i samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det satt igang et vedlikeholdprogram for alle sju dammer.Totalt skal det brukes opp mot 150 millioner kroner på dette artbeidet de nærmeste årene.